biznes

Random entry RSS

 • jak zalozyc sklep internetowy

  Opublikowano w:

  Jak założyć sklep internetowy? – krok po kroku

  Sklep internetowy z uwagi na swój wirtualny charakter wydaje się bardzo często dość efemerycznym rodzajem biznesu. Istniejąc w zasadzie w całości w cyfrowym świecie – poza realnymi stanami magazynowymi i personelem, który umieszcza produkty w paczkach do wysyłki – uznawany jest przez wielu za łatwy biznes.   Statystyki pokazują jednak, że bez odpowiedniej strategii marketingowej […]

   

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Jak działa reklama internetowa?

  Media cyfrowe Jeśli chodzi o reklamy internetowe, dużo łatwiej jest za ich pomocą dostarczyć reklamodawcom dane na temat osób, które zobaczyły reklamę lub zareagowały na nią. Nie było to do końca możliwe, gdy stosowano reklamy na billboardach czy w gazetach – wtedy liczbę odbiorców można było podać w przybliżeniu. Może wydawać się, że mnogość informacji, […]

   

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Czego naprawdę chcą inwestorzy Statman Meir

  Czego naprawdę chcą inwestorzy Statman Meir  „Stat­man jest jed­nym z pio­nie­rów dzie­dzi­ny fi­nan­sów be­ha­wio­ral­nych, a je­go książ­ka Cze­go na­praw­dę chcą in­we­sto­rzy? po­win­na być lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich in­we­sto­rów oraz ich fi­nan­so­wych do­rad­ców! Zna­leźć w niej moż­na mi­strzow­ską ana­li­zę licz­nych pu­ła­pek i wy­zwań, przed ja­ki­mi sta­ją dzi­śu­czest­ni­cy ryn­ku”. – ANDREW W. LO, Har­ris & Har­ris Gro­up, pro­fe­sor fi­nan­sów w Slo­an Scho­ol […]

   

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  The Art of Woo. Inteligentna perswazja w biznesie Shell G. Richard, Moussa Mario

  The Art of Woo. Inteligentna perswazja w biznesie Shell G. Richard, Moussa Mario G. Richard Shell i Mario Moussa wiedzą, na czym polega problem trudnego szefa i jakiego wysiłku wymaga przeforsowanie inicjatywy w hierarchicznej organizacji. Doradzali tysiącom menedżerów i przestudiowali dzieje najsłynniejszych osób posiadających wybitną umiejętność perswazji od Abrahama Lincolna, Johna D. Rockefellera Jr. O […]

   

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki

  Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki Logistyka zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, przedsiębiorstwa i instytucje potrzebują fachowców w tej dziedzinie. Celem książki jest dostarczenie aktualnych informacji z zakresu logistyki osobom studiującym i dokształcającym się. Autorzy starali się przekazać skomplikowaną wiedzę z zakresu logistyki w sposób możliwie najprostszy, charakteryzując […]

   

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Szkoła biznesu. Dla ludzi którzy lubią pomagać innym Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L.

  Szkoła biznesu. Dla ludzi którzy lubią pomagać innym Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L. Dobry biznes to taki, w którym każda strona wygrywa i właśnie o tym napisał Robert Kiyosaki w kolejnym biznesowym bestsellerze New York Timesa. Jest to kolejna rewelacyjna pozycja Roberta Kiyosaki o kształtowaniu finansowej inteligencji poprzez budowanie własnego biznesu.  

   

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Kwadrant przepływu pieniędzy Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L.

  Kwadrant przepływu pieniędzy Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L. Kwadrant przepływu pieniędzy ujawnia, dlaczego niektórzy ludzie pracują mniej, zarabiają więcej, płacą mniejsze podatki i czują się lepiej zabezpieczeni finansowo niż inni. Wszystko, co trzeba wiedzieć, to: kiedy pracować i w którym być kwadrancie? Czy zastanawiałeś się kiedyś: Jaka jest różnica pomiędzy pracownikiem, a właścicielem biznesu? […]

   

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki Kozłowski Remigiusz, Sikorski Andrzej

  Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki Kozłowski Remigiusz, Sikorski Andrzej Logistyka zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, przedsiębiorstwa i instytucje potrzebują fachowców w tej dziedzinie. Autorzy starali się przekazać skomplikowaną wiedzę z tego zakresu w sposób możliwie najprostszy, charakteryzując najważniejsze obszary współczesnej logistyki. Szczegółowo omówili między innymi: – współczesne […]

   

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów Brown Sunni, Gray Dave, Macanufo James

  Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów Brown Sunni, Gray Dave, Macanufo James Wspaniałe rzeczy nie dzieją się w próżni. Stworzenie przestrzeni do kreatywnego myślenia i innowacyjności może okazać się ogromnym wyzwaniem. Jak tego dokonać w swojej firmie? Odpowiedź może cię zaskoczyć: poprzez gry biznesowe. Autorzy książki prezentują narzędzia i techniki stosowane przez innowacyjnych profesjonalistów. Gamestorming to […]

   

  Czytaj więcej