Home / Tag Archives: Ekonomia (page 5)

Tag Archives: Ekonomia

Przepowiednia bogatego ojca. Dlaczego nieuchronnie zbliżamy się do największego w historii krachu na rynku Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L.

Przepowiednia bogatego ojca. Dlaczego nieuchronnie zbliżamy się do największego w historii krachu na rynku Kiyosaki Robert T., Lechter Sharon L. Przepowiednia bogatego ojca to książka nowa na polskim rynku. Z angielskiej wersji Przepowiednia i jej opisu można się dowiedzieć o czym traktuje. W chwili, gdy to czytasz bardzo możliwe, że …

Czytaj więcej:

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Matkowski Paweł

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Matkowski Paweł W książce autor przedstawia propozycję systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej średniej wielkości, który może być stosowany w polskim sektorze finansowym i który spełnia wymagania nowej umowy kapitałowej. Publikacja zawiera obszerny przykład prezentujący sposób obliczania ekspozycji na ryzyko operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem modelowania rozkładu …

Czytaj więcej:

Spisek bogatych Kiyosaki Robert T.

Spisek bogatych Kiyosaki Robert T. Osiem nowych zasad rządzących pieniędzmi przedstawia pogląd Roberta Kiyosaki na kwestie gospodarki światowej i wyjaśnia, dlaczego ludzie mają kłopoty w dzisiejszych burzliwych czasach. Kiyosaki nie tylko oferuje ludziom rozwiązania ich finansowych problemów, ale też wyjaśnia, co spowodowało dzisiejszy chaos gospodarczy i jak można go złagodzić. …

Czytaj więcej:

Geografia ekonomiczna Kuciński Kazimierz

Geografia ekonomiczna Kuciński Kazimierz W podręczniku w sposób kompleksowy opisano zagadnienia geografii ekonomicznej w ujęciu łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne, postrzegane zarówno z perspektywy przestrzennej, jak i chronologicznej. Autorzy, pracownicy naukowi Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, w ciekawy sposób przybliżają następujące problemy: przyrodnicze, społeczne, kapitałowe, instytucjonalne i …

Czytaj więcej:

Siedem kultur kapitalizmu Hampden-Turner Charles, Trompenaars Alfons

Siedem kultur kapitalizmu Hampden-Turner Charles, Trompenaars Alfons Systemy wartości, zwyczaje, modele kulturowe, zwykłe kojarzone z rozwojem społecznym albo ze sztuką, są również podstawowym składnikiem sukcesu ekonomicznego. Sposób, w jaki członkowie poszczególnych społeczności postrzegają czas, rodzinę, historię, pokonują szczeble kariery, pojmują hierarchię wszystko to silnie, często podświadomie wpływa na prowadzenie interesów. …

Czytaj więcej:

Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego Becker Gary S., Posner Richard A.

Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego Becker Gary S., Posner Richard A. Pasjonująca wymiana poglądów stworzona na podstawie ponad 100 tekstów i komentarzy zamieszczonych na blogu The Becker-Posner Blog. Gary S. Becker i Richard A. Posner udowadniają, że analiza ekonomiczna nie jest jedynie narzędziem dla naukowców i analityków rynku. Znajdują ekonomiczne wyjaśnienie …

Czytaj więcej:

Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki Niezgoda Agnieszka, Kachniewska Magdalena, Nawrocka Elżbieta, Pawlicz Adam

Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki Niezgoda Agnieszka, Kachniewska Magdalena, Nawrocka Elżbieta, Pawlicz Adam Zamierzeniem autorów książki jest analiza najbardziej aktualnych zjawisk i tendencji obserwowanych na globalizującym rynku turystycznym. Uwzględniono w niej zarówno dynamiczne zmiany zachodzące po stronie popytu i podaży turystycznej, jak i najnowsze osiągnięcia myśli ekonomicznej. Ważnym elementem publikacji …

Czytaj więcej:

Podstawy inżynierii finansowej Szopa Andrzej

Podstawy inżynierii finansowej Szopa Andrzej Podstawowym celem inżynierii finansowej jest zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmienności zewnętrznych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Pojawianie się nowych źródeł ryzyka wymaga poszukiwania skutecznych metod i instrumentów zarówno transferu ryzyka, jak i wykorzystywania ryzyka jako źródła dodatkowych dochodów. Aby te działania można było realizować, konieczne jest …

Czytaj więcej:

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne Monografia jest poświęcona zagadnieniom intensywnego rozwoju rynków ubezpieczeń w Polsce i innych krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej XXI wieku, będącego konsekwencją transformacji całej gospodarki, a przede wszystkim nadrabiania kilkudziesięcioletnich opóźnień, które ujawniły się szczególnie po …

Czytaj więcej:

Zarządzanie wartością z klientem Rogoziński Kazimierz

Zarządzanie wartością z klientem Rogoziński Kazimierz W książce „Zarządzanie wartością z klientem” autor dowodzi zasadności tezy, że możliwe jest niwelowanie powiększającego się dystansu między ekonomią a naukami społecznymi, a zwłaszcza między ekonomią a humanistyką. Autor jest wyrazicielem optymizmu poznawczego, przekonując, że możliwe jest przezwyciężenie występującego powszechnie, rozłącznego traktowania wartości, kiedy …

Czytaj więcej:

Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność Perez Katarzyna

Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność Perez Katarzyna Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego inwestowania, są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. Ich liczne zalety, przede wszystkim różnorodność i dostępność, sprawiają, że zajmują one ważne miejsce wśród innych form lokowania oszczędności i wolnych środków pieniężnych. Z książki czytelnik dowie się: …

Czytaj więcej:

Ekonomia przedsiębiorstw Poradnik dla niefinansistów Młodzikowska Danuta, Carlsson Pal

Ekonomia przedsiębiorstw Poradnik dla niefinansistów Młodzikowska Danuta, Carlsson Pal EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTW pomoże Ci zrozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i finansów oraz nauczy oceniać informacje finansowe. Poradnik ten jest skierowany przede wszystkim do osób nieposiadających wykształcenia ekonomicznego, które pracują na stanowiskach kierowniczych i podejmują decyzje o dużym znaczeniu dla firmy. …

Czytaj więcej:

Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę Berger Roland

Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę Berger Roland Świat nie stoi w miejscu. Nie można zatrzymać postępu technologicznego ani globalnych tendencji rozwoju biznesu. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome tego, że jeśli chcą utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku, nie mogą ignorować nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku. Zielony …

Czytaj więcej:

Bankowość instytucje, operacje, zarządzanie Iwanicz-Drozdowska Małgorzata, Jaworski Władysław L., Szelągowska Anna, Zawadzka Zofia

Bankowość instytucje, operacje, zarządzanie Iwanicz-Drozdowska Małgorzata, Jaworski Władysław L., Szelągowska Anna, Zawadzka Zofia W podręczniku przedstawione zostały podstawowe zasady i uwarunkowania funkcjonowania systemu bankowego w powiązaniu ze zmianami i wyzwaniami wywołanymi przez trwający od 2007 roku kryzys finansowy. W czterech częściach omówione są kolejno: System bankowy, jego relacje z otoczeniem, …

Czytaj więcej:

Cykle i wskaźniki koniunktury Drozdowicz-Bieć Maria

Cykle i wskaźniki koniunktury Drozdowicz-Bieć Maria Książka jest poświęcona współczesnym cyklom koniunktury, sposobom ich mierzenia oraz rozpoznawania wczesnych sygnałów nadchodzącej recesji i ożywienia gospodarczego. Omawia procesy przyczynowo-skutkowe pojawiające się w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego. Przedstawia zależności między cyklicznymi zmianami aktywności gospodarki a inflacją, rynkiem pracy i nastrojami konsumentów. Po raz …

Czytaj więcej:

Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Nowak-Far Artur

Prawo i ekonomia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Nowak-Far Artur Książka przedstawia i wyjaśnia podstawowe mechanizmy funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej zarówno od strony ekonomicznej, jak i prawnej. Jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w świecie publikacją o tych mechanizmach z zastosowaniem metod właściwych ekonomicznej analizie prawa. Opisy zawarte …

Czytaj więcej:

Ekonomia kryzysu Roubini Nouriel, Mihm Stephen, Kołodko Grzegorz W.

Ekonomia kryzysu Roubini Nouriel, Mihm Stephen, Kołodko Grzegorz W. Jest to bezsprzecznie najlepsza książka pokazująca rzetelnie istotę obecnego światowego kryzysu gospodarczego. Choć ukazało się wiele prac roztrząsających jego charakter, to żadna z nich tak trafnie, dogłębnie i prawdziwie nie pokazuje uwarunkowań, dynamiki i następstw kryzysu. prof. Grzegorz W. Kołodko Dlaczego …

Czytaj więcej:

Sukcesja w rodzinie biznesowej Budziak Tomasz

Sukcesja w rodzinie biznesowej Budziak Tomasz W Polsce rozpoczęła się pierwsza duża zmiana pokoleniowa w biznesie. Dzieci dynamicznych przedsiębiorców, rozpoczynających działalność na początku transformacji wyznaczonej rokiem 1989, stoją przed wyzwaniem przejęcia własności i zarządzania firmami swoich rodziców, a ci zastanawiają się, jak najlepiej przeprowadzić proces sukcesji. Sukcesja w rodzinie biznesowej, …

Czytaj więcej:

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz ich wpływ na determinanty wyceny i wartość przedsiębiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatrują takie zagadnienia, jak: zmienność rynków jako nowa normalność w gospodarce, miejsce Chin w …

Czytaj więcej:

Makroekonomia międzynarodowa Montiel Peter J.

Makroekonomia międzynarodowa Montiel Peter J. Makroekonomia międzynarodowa zawiera odpowiedzi na wiele nurtujących nas obecnie pytań: Dlaczego niektóre kraje odczuwają skutki światowej recesji bardziej dotkliwie niż inne? Jak obronić się przed kolejną falą kryzysu związaną z zadłużeniem państw europejskich? Jakie korzyści, koszty oraz zagrożenia niosłoby ze sobą wprowadzenie euro w naszym …

Czytaj więcej: