Elektronika

Random entry RSS

 • Opublikowano w:

  Projektowanie analogowych układów scalonych Hans R. Camenzind

  Projektowanie analogowych układów scalonych Hans R. Camenzind (…) dać Czytelnikowi przegląd projektowania analogowych układów scalonych, tak by mógł zadecydować, jaka funkcja analogowa może być zintegrowana, a jaka nie (…) A także, co jest równie ważne, ta książka powinna nauczyć zadawania w fabrykach produkujących układy scalone właściwych pytań, tak by zaprojektowany układ działał poprawnie. Już za […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Silniki elektryczne w praktyce elektronika wyd.2 Przepiórkowski Jacek

  Silniki elektryczne w praktyce elektronika wyd.2 Przepiórkowski Jacek Książka jest poradnikiem-przewodnikiem po nowoczesnych silnikach elektrycznych małej mocy (m.in. synchronicznych, asynchronicznych, BLDC i innych często stosowanych w systemach mechatronicznych). Autor zawarł w niej wiele praktycznych informacji na temat zasad działania i budowy elektronicznych sterowników do silników tego typu, w tym rozwiązań opartych na mikrokontrolerach, także wyposażonych […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Projektowanie systemów mikroprocesorowych Paweł Hadam

  Projektowanie systemów mikroprocesorowych Paweł Hadam W książce przedstawiono uniwersalne zasady dotyczące projektowania systemów cyfrowych zbudowanych z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Przystępnie przedstawiono m.in.: Sposoby zasilania systemów mikroprocesowych, układy generowania sygnału zerującego, układy generowania sygnałów zegarowych, budowę portów wejścia/wyjścia, sposoby dołączania do mikrokontrolera zewnętrznej pamięci programu i danych (…)

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Wyświetlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych Rafał Baranowski

  Wyświetlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych Rafał Baranowski Książka jest praktycznym przewodnikiem po sterownikach wyświetlaczy alfanumerycznych i graficznych, stosowanych w popularnych wyświetlaczach LCD, OLED i VFD. Na potrzeby książki autor przygotował i opisał bibliotekę graficzną libd (dostępna bezpłatnie), której zadaniem jest ułatwienie stosowania modułów wyświetlaczy w praktycznych aplikacjach. Oprogramowanie jest dostępne w wersjach dla […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  100 projektów na 555 Górski Krzysztof

  100 projektów na 555 Górski Krzysztof W książce przedstawiono 100 projektów o różnorodnej tematyce, bazujących na niezwykle popularnym timerze 555. Przedstawiono w niej także niezbędne wiadomości podstawowe dotyczące najpopularniejszych wersji tych układów, ich parametrów czasowych i elektrycznych, konfiguracji pracy, sposobu doboru elementów oraz dostępnego bezpłatnie oprogramowania wspomagającego realizację projektów na 555. Zwięzłe opisy prezentowanych projektów […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Syntezery DDS. Podstawy dla konstruktorów Stępień Rafał

  Syntezery DDS. Podstawy dla konstruktorów Stępień Rafał Metoda bezpośredniej syntezy cyfrowej DDS (Direct Digital Synthesis) to nowoczesna technika generacji sygnałów, całkowicie oparta na technice cyfrowej. Pozwala na łatwe i precyzyjne modyfikowanie parametrów generowanych sygnałów, a dzięki nowatorskim rozwiązaniom wymaga stosowania coraz mniejszej liczby elementów dyskretnych, coraz prostsze są także tory analogowe współpracujące ze scalonymi syntezerami. […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Wprowadzenie do języka VERILOG Zbigniew Hajduk

  Wprowadzenie do języka VERILOG Zbigniew Hajduk Verilog jest najpopularniejszym, obok VHDL, językiem opisu sprzętu (HDL). Jest on powszechnie stosowany do projektowania i symulacji układów cyfrowych, jest standardowym językiem HDL obsługiwanym przez praktycznie wszystkie współczesne systemy EDA/CAD przeznaczone do projektowania systemów cyfrowych. W wielu krajach Europy i USA Verilog cieszy się większą popularnością niż języki konkurencyjne, […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Lutowanie bezołowiowe Bukat Krystyna, Hackiewicz Halina

  Lutowanie bezołowiowe Bukat Krystyna, Hackiewicz Halina Technologie lutowania (montażu) bezołowiowego nadal należą do grona nowatorskich we współczesnej elektronice, co łącznie z ograniczonym dostępem do kompetentnych polskojęzycznych źródeł informacji powoduje, że wzbudzają one wśród praktyków wiele kontrowersji. Brak kompleksowej informacji na temat parametrów, możliwości i ograniczeń technologii bezołowiowych może mieć także negatywny wpływ na trwałość i […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Sterowniki SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej Janusz Kwaśniewski

  Sterowniki SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej Janusz Kwaśniewski Monografia w sposób metodyczny i przyjazny opisuje zastosowanie sterownika S7-1200 w instalacjach przemysłowych. W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawiono budowę i działanie sterownika. W kolejnych dwóch rozdziałach omówiono wszystkie instrukcje podstawowe i rozszerzone. Działanie większości instrukcji zilustrowano na przykładach. Piąty rozdział dotyczy budowy i wykorzystania regulatora PID. W […]

  Czytaj więcej