Home / Tag Archives: finanse (page 3)

Tag Archives: finanse

Nowoczesny audyt wewnętrzny Moeller Robert

Nowoczesny audyt wewnętrzny Moeller Robert Książka jest komplementarnym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi działy audytu oraz dla studentów MBA kształcących się w tej dziedzinie. Jest to pierwsza książka na polskim rynku, która koncentruje się …

Czytaj więcej:

VAT Komentarz Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard

VAT Komentarz Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard Najnowsze, 5 wydanie, obejmuje wszystkie zmiany jakie wchodzą z dniem 1.01.2011 r. W nim między innymi odpowiedzi na kluczowe pytania: Praktyczne i dokładne omówienie zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2011 Które usługi edukacyjne będą nadal zwolnione od podatku, …

Czytaj więcej:

Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów

Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów Książka jest kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących finansów samorządowych oraz o problemach pojawiających się w praktyce i sposobach ich rozwiązania. Publikacja ma formę pytań i odpowiedzi odnoszących się do najważniejszych kwestii z zakresu finansów samorządowych. Z książki czytelnik …

Czytaj więcej:

Bankowość

Bankowość Publikacja, aczkolwiek ma charakter podręcznikowy, przedstawia indywidualne poglądy jej współautorów, wybitnych znawców problematyki bankowości z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Książka dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i usług bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a także oceny i kontroli banków. …

Czytaj więcej:

Ekonometria Sobczyk Mieczysław

Ekonometria Sobczyk Mieczysław Niniejszy podręcznik zawiera podstawowy kurs ekonometrii i jest przeznaczony dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych. Prezentowane zagadnienia są podawane od podstaw i nie są nadmiernie skomplikowane pod względem formalnym. Autorowi udało się w sposób syntetyczny, bez odsyłania do zaawansowanej matematyki lub statystyki, za to ze wskazaniem możliwości aplikacyjnych, …

Czytaj więcej:

e-Matematyka wspomagająca ekonomię Piasecki Krzysztof

e-Matematyka wspomagająca ekonomię Piasecki Krzysztof e-Matematyka wspomagająca ekonomię – innowacyjny podręcznik do nauki matematyki stosowanej ze wsparciem w środowisku powszechnie dostępnego taniego oprogramowania. Książka adresowana do studentów ekonomii, finansów i zarządzania.           […\ Poziom książki oceniam jako wysoki. Student (a także wykładowca) może znaleźć w podręczniku wiele informacji przydatnych w dalszych …

Czytaj więcej:

Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego Chojecka Iwona

Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego Chojecka Iwona Książka stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie problematyki wpływu naruszeń zasad ekonomicznych, regulacji prawnych i zasad etycznych na rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego. Tematem analizy są zasady uczciwego obrotu giełdowego (zwane dalej ZUOG), które oznaczają takie działanie lub zaniechanie, które – pozostając w zgodzie z …

Czytaj więcej:

Analiza sprawozdań finansowych tom 1 Zrozumieć sprawozdanie polskie MSSF US GAAP Ambroziak Michał

Analiza sprawozdań finansowych tom 1 Zrozumieć sprawozdanie polskie MSSF US GAAP Ambroziak Michał Książka jest pierwszym tomem kompleksowej publikacji zawierającej opis zasad i metod analizy sprawozdań finansowych. Publikacja, w ramach której analizie porównawczej poddane zostały trzy główne systemy sprawozdawczości finansowej (system polski, unijny MSSF oraz amerykański US GAAP), została podzielona …

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych Nosowski Adam

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych Nosowski Adam Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia ich stosowania. Podkreśla zwłaszcza wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników …

Czytaj więcej:

Analiza rynków finansowych Starzeński Oskar

Analiza rynków finansowych Starzeński Oskar Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów całościowej oceny badanej gospodarki. Sprawna organizacja rynku finansowego jest bowiem niezbędnym warunkiem optymalnej wyceny kapitału i jego alokacji, a przez to …

Czytaj więcej:

Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw Kędzior Marcin

Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstw Kędzior Marcin Przedmiotem pracy jest badanie struktury zasobów w aspekcie finansów, czyli struktury pasywów jednostki gospodarczej, inaczej mówiąc struktury kapitału. Autor przeprowadził praktyczną weryfikację struktury kapitału, obejmując badaniami empirycznymi bardzo dużą liczbę podmiotów pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W książce zawarto również wiedzę o kierunkach …

Czytaj więcej:

Polityka pieniężna

Polityka pieniężna Książka oferuje spojrzenie na politykę pieniężną widzianą oczami wykładowców akademickich, ekonomistów związanych z bankiem centralnym oraz analityków bankowych. W treści poszczególnych rozdziałów widać wyraźne dążenie autorów do wzbudzenia zainteresowania czytelnika polityką pieniężną. Taki sposób wykładu czyni książkę przyjazną dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jak banki centralne wpływają …

Czytaj więcej:

Matematyka finansowa Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda

Matematyka finansowa Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został uzupełniony o jej implementację w arkuszu EXCEL. Każda taka …

Czytaj więcej:

Rachunkowość dla ciebie rachunkowość od podstaw

Rachunkowość dla ciebie rachunkowość od podstaw W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.Rachunkowość jako swoisty "język biznesu" powinna być zrozumiała nie tylko przez doświadczonych w system rachunkowości menadżerów ale także przez początkujących pracowników, przedsiębiorców, uczniów oraz studentów. Dzieki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę …

Czytaj więcej:

Instrumenty płatnicze Grabowski Michał

Instrumenty płatnicze Grabowski Michał Publikacja zawiera kompleksowe wskazanie źródeł prawa dotyczącego płatności elektronicznych, w tym zarówno prawa polskiego, jak też prawa Unii Europejskiej. Autor przeprowadza szczegółową analizę prawną m.in. Prawnej odpowiedzialności wydawcy i posiadacza instrumentów płatniczych, w tym w przypadku dokonania instrumentem płatniczym nieuprawnionych transakcji płatniczych.

Czytaj więcej:

Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych Figura Piotr

Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych Figura Piotr Autor podjął się tematu bardzo aktualnego i o dużym praktycznym znaczeniu. Ocena kondycji finansowej dokonywana jest zarówno przez menedżerów przedsiębiorstwa, jak i różne podmioty zewnętrzne. W tym celu często stosuje się analizę wskaźników finansowych, porównując ich wartości rzeczywiste z tzw. wartościami wzorcowymi. …

Czytaj więcej:

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Książka "Audyt wewnętrzny" i kontrola zarządcza zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej dotyczącej podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich …

Czytaj więcej:

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Kotowska Beata, Uziębło Aldona, Wyszkowska-Kaniewska Olga

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Kotowska Beata, Uziębło Aldona, Wyszkowska-Kaniewska Olga W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje analityczne, wynikające głównie ze sprawozdań finansowych, można dokonać kompleksowej analizy jednostki gospodarczej. Wyniki tej oceny są podstawą do podejmowania różnorodnych decyzji. Książka koncentruje się właśnie na ocenie zjawisk i procesów finansowych zachodzących …

Czytaj więcej:

Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka Pruchnicka-Grabias Izabela

Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka Pruchnicka-Grabias Izabela Fundusze hedgingowe to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia tak kompleksowo analizująca problematykę tych nieprzejrzystych instytucji finansowych oraz ich wpływ na ryzyko systemowe. Można w niej znaleźć odpowiedź na pojawiające się coraz częściej w dyskusjach światowej finansjery oraz przedstawicieli instytucji nadzorczych pytanie: czy …

Czytaj więcej:

Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu Szczypa Piotr

Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu Szczypa Piotr Książka Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać tajniki z zakresu rachunkowości zarządczej. Jej szczególną zaletą jest to, że poza częścią teoretyczną znajdują się w niej zadania wraz z rozwiązaniami i komentarzami. Dzięki tej książce zrozumiesz, …

Czytaj więcej: