Home / Tag Archives: Inne

Tag Archives: Inne

Przed wiekami – legendy i opowiadania Donata Dominik-Stawicka

Przed wiekami – legendy i opowiadania Donata Dominik-Stawicka Jest to zbiór legend, których bohaterami są postaci legendarne i historyczne królowie, artyści, bohaterowie. Książka ta wprowadza dziecko (7 10 lat) w krąg polskiej historii i kultury, przygotowuje do nauki prawdziwej historii poprzez legendy z życia postaci, o których będzie uczyć się …

Czytaj więcej:

Runy Donata Dominik-Stawicka

Runy Donata Dominik-Stawicka Czym są runy? Z naukowego punktu widzenia to alfabet, pismo runiczne starożytnych Normanów, którym posługiwano się w krainach Północy od II p.n.e. do XI wieku. Słowo runa oznacza tajemnice, a runiczny alfabet nosi nazwę FUTHARK od pierwszych siedmiu run: FEHU, URUZ, THURISAZ , ANSUZ, RAIDAHO, KENAZ. Istnieje …

Czytaj więcej:

Znaczenie pieniądza Agnieszka Kozak

Znaczenie pieniądza Agnieszka Kozak Pie­nią­dze są te­ma­tem, o któ­ry się ocie­ra­my każ­de­go dnia. Jest to te­mat fa­scy­nu­ją­cy a za­ra­zem trud­ny, gdyż py­ta­nie o sto­su­nek do pie­nią­dza zmu­sza czło­wie­ka do kon­fron­ta­cji z tym, co w nim pier­wot­ne lę­ku przed utra­tą bez­pie­czeń­stwa. „Znaczenie pieniądza” opisuje hi­sto­rię po­wsta­nia pie­nią­dza, je­go de­fi­ni­cje oraz ba­da­nia …

Czytaj więcej:

Legenda Ślęzej Góry Józef Bendziecha

Legenda Ślęzej Góry Józef Bendziecha Legenda Ślęzej góry – jest to pisownia oryginalna. Komiks znanego polskiego rysownika, Józefa Bendziechy ilustruje opowieść Stanisława Wasylewskiego „Legenda Ślęzej Góry – ze zbioru Legendy i baśnie śląskie (wybór)”.

Czytaj więcej:

Biuletyn Coacha

Biuletyn Coacha Ad­re­so­wa­ny głów­nie do co­achów, jed­nak two­rzy­my go w ten spo­sób, by słu­żył tak­że me­na­dże­rom, te­ra­peu­tom, psy­cho­lo­gom, pe­da­go­gom, na­uczy­cie­lom oraz wszyst­kim za­in­te­re­so­wa­nym roz­wo­jem. Umożliwia dzielenie się warsztatem oraz wizją coachingowego świata. Pozwala również poznać tajniki coachingu niezbędne podczas pracy z klientem.

Czytaj więcej:

Fantasmagorie romantyczne Donata Dominik-Stawicka

Fantasmagorie romantyczne Donata Dominik-Stawicka Romantyzm ciągle jeszcze stanowi wyzwanie dla badaczy literatury, to jeszcze niezbadane, niezgłębione tereny, gdyż bogactwo literackie, kulturowe, duchowe epoki pozwala ciągle spoglądać na nowo na dzieła i myśl ich twórców. Ta książka, będąca zbiorem esejów, i szkiców literackich jest właśnie takim bardzo osobistym a jednocześnie naukowym …

Czytaj więcej:

147 bram Anna Erenc

147 bram Anna Erenc 147 myśli ubranych w słowa. Motywujące, podnoszące na duchu, refleksyjne i pełne natchnienia – bramy otwierające nowe nadzieje. Lekarstwo na „zło” tego świata.

Czytaj więcej:

Legendy warszawskie (edycja ilustrowana) Artur Oppman

Legendy warszawskie (edycja ilustrowana) Artur Oppman Klasyczne warszawskie legendy opowiedziane piórem Artura Oppmana, wybitnego poety okresu Młodej Polski. Ich wkład w kształtowanie się naszej narodowej tożsamości jest niepodważalny, a znać je powinni nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale i wszyscy Polacy. Ciężko jest bowiem dzisiaj mówić o rodzimej kulturze nie wspominając …

Czytaj więcej:

Wszystkie barwy słońca Joanna Wieczorek-Dieng

Wszystkie barwy słońca Joanna Wieczorek-Dieng Barwna opowieść, co może się zdarzyć, gdy człowiek dokonuje życiowego zwrotu – zakłada siedmiomilowe buty i wyrusza w świat z biletem w jedną stronę, planem w głowie i marzeniem w sercu. Historia o wzrastaniu do świadomego życia, poszukiwaniach duchowych, nieoczekiwanych zmianach planów, magii codzienności, radości …

Czytaj więcej:

Z pamiętnika masażysty, czyli nic, co ludzkie, nie jest mi (już) obce Agnieszka Dydycz

Z pamiętnika masażysty, czyli nic, co ludzkie, nie jest mi (już) obce Agnieszka Dydycz Nazywam się Marcin, lat 35. Jestem wysoki, przystojny, prawidłowo zbudowany, prawidłowo wyposażony, inteligentny, dowcipny, wrażliwy, skromny itp., itd. Ogólnie całość zasługuje na bardzo dużo lajków, zwanych swojsko polubieniami. Ja też osobiście like it, i to nawet …

Czytaj więcej:

Krytyka Polityczna nr 44 Koniec prasy. Będziecie tęsknić? Praca zbiorowa

Krytyka Polityczna nr 44 Koniec prasy. Będziecie tęsknić? Praca zbiorowa W tym numerze zajmujemy się współczesnymi przemianami na rynku prasy. Dlaczego nakłady wszystkich poważnych tytułów spadają na łeb na szyję? Dlaczego zamiast czytać poważne eseje w gazetowych działach opinii wolimy czytać 140-znakowe wiadomości na Twitterze albo oglądać zdjęcia kotków w …

Czytaj więcej:

Krytyka Polityczna nr 40-41. Instytucja krytyczna Praca zbiorowa

Krytyka Polityczna nr 40-41. Instytucja krytyczna Praca zbiorowa Najnowszy, 40-41 numer Krytyki Politycznej to efekt dłuższej pracy kilku osób: Oleksija Radynskiego, Pauli Strugińskiej, Zofii Waślickiej, Artura Żmijewskiego i członków grupy Winter Holiday Camp. Publikujemy w nim rozmowy z pracownikami instytucji kultury – głównie z ich dyrektorami – od galerii sztuki …

Czytaj więcej:

Janion Transe traumy Transgresje 2 Maria Janion, Kazimiera Szczuka

Janion Transe traumy Transgresje 2 Maria Janion, Kazimiera Szczuka Profesor Janion jako „poeta krajowy”, „kloszard metafizyczny”, Pluszkin z powieści Gogola, „pracownica morza” z Wiktora Hugo, wreszcie – niezłomny starzec trwający na stanowisku w romantycznej bibliotece. Janion opowiada o życiu po katastrofie marca 68 tu, w kraju, na przekór projektowi emigracji. …

Czytaj więcej:

Krytyka Polityczna nr 39. Nierówności Praca zbiorowa

Krytyka Polityczna nr 39. Nierówności Praca zbiorowa Napisany przez trzydziestoparoletniego francuskiego ekonomistę Thomasa Piketty’ego Kapitał w XXI wieku zrobił w 2014 roku prawdziwą furorę. Jak to się stało, że ilustrowana wieloma tabelami i wykresami książka ekonomiczna poświęcona nierównościom trafiła na listy bestsellerów, a jej autor podróżuje po Stanach Zjednoczonych w …

Czytaj więcej:

Macierzyństwo bez lukru. Część 3 Praca zbiorowa

Macierzyństwo bez lukru. Część 3 Praca zbiorowa „Macierzyństwo bez lukru – co powie tata?” to trzecia odsłona projektu charytatywnego na rzecz ciężko chorego Mikołajka Kamińskiego, podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W kolejnym tomie antologii nie tylko matki, ale i ojcowie opowiadają o swoich doświadczeniach rodzicielskich.  Wśród autorów są m.in. …

Czytaj więcej:

Świt e-booków nr 1 Praca zbiorowa.

Świt e-booków nr 1 Praca zbiorowa. Pierwszy e-magzyn o e-książkach, e-pisarzach, e-czytelnictwie. Proponujemy: wywiady, felietony, recenzje, opinie, analizy rynku, opowiadanie. Wieści ze świata ebooków i self-publishingu. Pierwszy w Polsce i zupełnie za darmo. Przy tworzeniu pierwszego numeru Świtu ebooków współpracowali: Maciej Parowski, Emma Popik, Robert Drózd, Marcin Królik, Łukasz Sporyszkiewicz, …

Czytaj więcej:

Świt ebooków nr 2 Praca zbiorowa

Świt ebooków nr 2 Praca zbiorowa Pierwszy polski e-magzyn o e-książkach, e-pisarzach, e-czytelnictwie, self-publishingu. Proponujemy: wywiady, felietony, recenzje, opinie, analizy rynku, opowiadania.   Prezentujemy z dumą drugi numer naszego e-magazynu: Lato 2013. Zapraszamy i zachęcamy do współpracy: recenzentów, autorów, wydawców, dystrybutorów. Redaktor naczelny: Maciej Ślużyński Sekretarz redakcji: Joanna Ślużyńska   …

Czytaj więcej: