Home / Tag Archives: Zarządzanie (page 14)

Tag Archives: Zarządzanie

Biznes nowych możliwości Kozielski Robert

Biznes nowych możliwości Kozielski Robert Książka powstała na podstawie projektu badawczego obejmującego wywiady z właścicielami, twórcami i prezesami firm, które w ostatnich dwudziestu latach odniosły spektakularny sukces. Omówiono w niej elementy nowego, efektywnego podejścia do biznesu, które odpowiada współczesnym uwarunkowaniom biznesowym. Analizie poddano kilkanaście polskich firm, z którymi autor miał …

Czytaj więcej:

Rozwój i zmiana organizacji Cannon James A., McGee Rita

Rozwój i zmiana organizacji Cannon James A., McGee Rita Każda organizacja musi się zmieniać, aby nie pozostać w tyle za konkurencją. Przełamanie zastanego status quo jest często bardzo trudne, zarówno dla kadry zarządzającej, jak i specjalistów ds. HR. W książce prezentujemy zestaw ponad stu narzędzi pozwalających na efektywne wprowadzanie zmian …

Czytaj więcej:

CSR doskonalenie relacji społecznych w firmie Rudnicka Agata

CSR doskonalenie relacji społecznych w firmie Rudnicka Agata Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility) to filozofia działania oparta na zasadzie poszanowania interesów wszystkich podmiotów funkcjonujących w organizacji i jej otoczeniu. W książce wyjaśniono pojęcia i zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności. Wskazano, jak można je włączyć do strategii przedsiębiorstwa, aby …

Czytaj więcej:

Zarządzanie międzynarodowe Mead Richard, Andrews Tim G.

Zarządzanie międzynarodowe Mead Richard, Andrews Tim G. Omawia najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem międzykulturowej działalności, m.in. wpływ aspektów kulturowych na zachowania ludzi w miejscu pracy oraz na wewnętrzne systemy w firmie, globalne i strategiczne elementy międzynarodowego biznesu, a także podkreśla rolę, jaką odgrywają czynniki pozakulturowe w procesach podejmowania decyzji i …

Czytaj więcej:

Strategiczne zarządzanie marką Keller Kevin Lane

Strategiczne zarządzanie marką Keller Kevin Lane Co sprawia, że niektóre marki od wielu lat niezmiennie rosną w siłę, a inne – nawet jeśli odniosły spektakularny sukces – upadają? Dlaczego jedne są w stanie przetrwać największe zawirowania gospodarcze i społeczne, a drugie nie potrafią sprostać oczekiwaniom klientów oraz wymogom rynku? Na …

Czytaj więcej:

Statystyka dla menedżerów Bielecka Anna

Statystyka dla menedżerów Bielecka Anna Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w biznesie i ekonomii: etapy badań …

Czytaj więcej:

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa Dittmann Iwona, Dittmann Paweł, Szabela-Pasierbińska Ewa, Szpulak Aleksandra

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa Dittmann Iwona, Dittmann Paweł, Szabela-Pasierbińska Ewa, Szpulak Aleksandra Prognozowanie, polegające na przewidywaniu przyszłych trendów dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia, jest dziś niezbędnym elementem budowy strategii firm. W książce przedstawiono szczegółowo metody, które zdaniem autorów mogą znaleźć najszersze zastosowania w dzisiejszej praktyce gospodarczej, …

Czytaj więcej:

TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi Szczepańska Katarzyna

TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi Szczepańska Katarzyna Przyczynkiem do powstania tej książki było nie tylko wieloletnie zainteresowanie problematyką zarządzania jakością, lecz również doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. Wnioski płynące z obserwacji i analizy stały się podstawą przemyśleń nad spójnością filozofii zarządzania jakością z zarządzaniem …

Czytaj więcej:

Cztery obsesje wyjątkowego szefa Lencioni Patrick

Cztery obsesje wyjątkowego szefa Lencioni Patrick Patrick Lencioni przedstawia jeszcze jedną opowieść o przywództwie, której każdy element jest równie porywający i pouczający, jak wszystkie poprzednie. Tym razem Lencioni skupia się na kluczowej roli przywódcy w budowaniu zdrowej organizacji często pomijanym, a niezwykle istotnym elemencie życia biznesowego, będącym podstawą trwałego sukcesu. …

Czytaj więcej:

Kto zabił zmianę? Blanchard Ken, Britt John, Hoekstra Judd

Kto zabił zmianę? Blanchard Ken, Britt John, Hoekstra Judd Każdego dnia organizacje na całym świecie podejmują decyzje o wprowadzeniu bywa, że dużych i kosztownych zmian, w celu poprawienia istniejącego status quo. Jednak 50 do 70 procent tych prób jest nieudanych. Niektóre zmiany giną nagle, ale wiele umiera w cierpieniu przedłużającej …

Czytaj więcej:

Menedżer skuteczny Drucker Peter F.

Menedżer skuteczny Drucker Peter F. Dla osiągnięcia sensownej efektywności nie wystarczy być inteligentnym, ciężko pracować i znać się na rzeczy. Efektywność to coś odrębnego, coś innego. Ale nie wymaga ona jakiegoś specjalnego daru, specjalnych talentów czy specjalnego treningu. Nie wymaga – w przypadku menedżera – czegoś specjalnie skomplikowanego. Na efektywność …

Czytaj więcej:

Warren Buffett o biznesie Connors Richard J.

Warren Buffett o biznesie Connors Richard J. Nazwisko Warrena Buffetta jest w świecie biznesu równoznaczne z sukcesem i pomyślnością. Wiele książek opisuje strategię inwestowania Buffetta, zarazem doradzając, jak każdy może inwestować tak jak on jednak to nie jest jeszcze jedna książka na ten temat. Książka nie opisuje Buffetta jako inwestora, …

Czytaj więcej:

Trochę inna teoria organizacji Czarniawska Barbara

Trochę inna teoria organizacji Czarniawska Barbara Książka prezentuje alternatywne ujęcia tradycyjnych tematów teorii organizacji: władza i racjonalność, przywództwo i zmiana, technika i porozumiewanie się. Uzupełnione są one nowszymi zagadnieniami, takimi jak globalizacja i wiedza narracyjna. Dominująca perspektywa to połączenie teorii neoinstytucjonalnej, konstruktywizmu i teorii aktora-sieci. Przedstawione w książce teorie ilustrowane …

Czytaj więcej:

Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii Imai Masaaki

Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii Imai Masaaki KAIZEN: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii to pierwsza na świecie książka przybliżająca zachodnim menedżerom kaizen japońską filozofię zarządzania opartą na ciągłym doskonaleniu. Premiera tej książki była kamieniem milowym teorii zarządzania, szczególnie systemów jakości. Dla autora natomiast był to początek misji popularyzowania i …

Czytaj więcej:

Praktyka zarządzania. Najsłynniejsza książka świata na temat zarządzania Drucker Peter F.

Praktyka zarządzania. Najsłynniejsza książka świata na temat zarządzania Drucker Peter F. Ta książka zmieniła współczesny świat. Oczywiście, zarządzano i przed Druckerem. Nie brakowało menedżerów odnoszących sukcesy. Ale dopiero Peter F. Drucker odkrył światu znaczenie menedżerów i zarządzania we współczesnej gospodarce rynkowej, ukazał, jakie możliwości postępu kryją się w zarządzaniu. Sama …

Czytaj więcej:

Myśli przewodnie Drucker Peter

Myśli przewodnie Drucker Peter W trzech częściach książki rozważa Drucker takie problemy, jak działalność społeczna nie nastawiona na zysk, edukacja i informacja – wszystko, czego potrzebuje współczesny menedżer. W części pierwszej rozważane są wszelkie zagadnienia związane z zarządzaniem różnego rodzaju firmami. W części drugiej, autor radzi, jak poznać swoje mocne …

Czytaj więcej:

Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych Collins Jim, Porras Jerry

Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych Collins Jim, Porras Jerry Nieśmiertelność i prosperity na wieki. Istnieją firmy wizjonerskie i pozostałe. Firmy wizjonerskie to te, które trwają przez całe stulecia i nieprzerwanie rosną w siłę, mimo że ich założyciele odeszli dawno temu. To machiny postępu, które żyją własnym życiem. Pytanie …

Czytaj więcej:

50 duchowych klasyków. 50 książek, które zmieniły nasz sposób myślenia Tom Butler-Bowdon

50 duchowych klasyków. 50 książek, które zmieniły nasz sposób myślenia Tom Butler-Bowdon 50 Spiritual Classics: Timeless Wisdom from 50 Great Books of Inner Discovery, Enlightenment and Purpose Bogactwo duchowego doświadczenia wielkich umysłów Mahatma Gandhi, Carl Gustaw Jung, Emanuel Swedenborg Malcolm X, Święty Augustyn, Shunryu Suzuki Matka Teresa, Muhammad Asad, Czarny …

Czytaj więcej: