Home / Tag Archives: Zarządzanie (page 6)

Tag Archives: Zarządzanie

Zaawansowana rachunkowość zarządcza Nowak Edward

Zaawansowana rachunkowość zarządcza Nowak Edward Autor, przedstawiając zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości zarządczej, omówił narzędzia, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach złożoności procesów gospodarczych i zmienności otoczenia. W przystępny sposób zaprezentował koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie przez menedżerów optymalnych decyzji ekonomicznych.

Czytaj więcej:

Zarządzanie jakością Teoria i praktyka Hamrol Adam, Mantura Władysław

Zarządzanie jakością Teoria i praktyka Hamrol Adam, Mantura Władysław Nowe, uaktualnione wydanie znakomitej książki, łączącej walory podręcznika akademickiego i przewodnika dla praktyków! Strukturę i treść publikacji determinuje układ 5 pytań o: celowość i przyczyny zarządzania jakością; źródła i naukowe podstawy zarządzania jakością; uniwersalny model systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych; …

Czytaj więcej:

Marketing Mruk Henryk

Marketing Mruk Henryk Nowoczesne źródło wiedzy o marketingu w przedsiębiorstwie, oparte na wieloletnim doświadczeniu naukowym i biznesowym autora. Zawiera liczne i aktualne przykłady z działalności polskich i zagranicznych firm, co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć istotę marketingu jako koncepcji zarządzania i poznać współzależności nią rządzące. Konkurencyjne i ciągle zmieniające się otoczenie …

Czytaj więcej:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach Michalski Grzegorz

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach Michalski Grzegorz W książce kompleksowo omówiono problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te stanowią bowiem w strukturze polskiej gospodarki 99,9% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 60% ogółu pracujących i tworzą przeszło połowę PKB. Utrata płynności finansowej takich firm …

Czytaj więcej:

Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa Mielcarz Paweł, Paszczyk Paweł

Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa Mielcarz Paweł, Paszczyk Paweł Głównym przesłaniem książki jest wyjaśnienie uwarunkowań stosowanych w praktyce narzędzi do oceny projektów gospodarczych, interpretacji uzyskiwanych wyników i w końcu określenie przydatności tych narzędzi do oceny procesów kreowania wartości. Takie podejście do tematu jest oryginalne, nieznajdujące odpowiedników na …

Czytaj więcej:

Zarządzanie Teoria i praktyka

Zarządzanie Teoria i praktyka Wielu obecnych menedżerów, zarządzających życiem gospodarczym naszego kraju, swoje kariery budowało, opierając się na mocnych podstawach teoretycznych zdobytych podczas studiowania zawartej w niej wiedzy. Jej największym atutem jest autorytet Autorów oraz znakomite połączenie teorii organizacji i zarządzania z praktyką gospodarczą. Klarowna struktura, barwne przykłady, liczne wyróżnienia, …

Czytaj więcej:

Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Kaplan Robert S., Norton David P.

Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Kaplan Robert S., Norton David P. Niepowodzenia firm w dziedzinie wdrażania strategii i zarządzania działalnością operacyjną wynikają na ogół z braku nadrzędnego systemu zarządzania scalającego i dostosowującego do siebie te dwa zasadnicze procesy. (Z rozdziału 1) Autorzy publikacji próbują rozwiązać ten problem. Przedstawiają szczegółowo …

Czytaj więcej:

Skuteczne wdrażanie strategii Morgan Mark, Levitt Raymond E., Malek William

Skuteczne wdrażanie strategii Morgan Mark, Levitt Raymond E., Malek William Wybitni praktycy biznesu analizują podstawowy problem zarządzania strategicznego, jakim jest tworzenie oraz wdrażanie efektywnych strategii przedsiębiorstw. Ich celem jest zwrócenie uwagi menedżerów na złożony problem realizacji strategii. Tylko 10% strategii przedsiębiorstw jest realizowanych z sukcesem, najczęstszą zaś przyczyną porażek na …

Czytaj więcej:

Nowa era innowacji Prahalad C. K., Krishnan M. S.

Nowa era innowacji Prahalad C. K., Krishnan M. S. Autorzy książki proponują oryginalne podejście do zarządzania przedsiębiorstwami w nowym otoczeniu konkurencyjnym, w erze globalizacji i dynamicznego rozwoju technologii informatycznych. Koncentrują się na sposobie tworzenia strategicznego kapitału firm opartego na innowacjach, powstających dzięki wykorzystywaniu zasobów globalnych oraz współtworzeniu wartości przez klientów. …

Czytaj więcej:

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Jędrzejczyk Zbigniew, Kukuła Karol, Skrzypek Jerzy, Walkosz Anna

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Jędrzejczyk Zbigniew, Kukuła Karol, Skrzypek Jerzy, Walkosz Anna Szóste, rozszerzone wydanie cieszącego się dużą popularnością podręcznika akademickiego! Zmiany podręcznika są podyktowane potrzebą podążania za rozwojem procedur usprawniających i wspomagających podejmowanie decyzji w procesach zarządzania. Decydenci często zmuszeni są działać w sytuacjach określanych jako niepewne …

Czytaj więcej:

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem Zaawansowany podręcznik z zakresu zarządzania ryzykiem. W części pierwszej, ogólnej, omówione zostały narządzia zarządzania ryzykiem, bez odnoszenia ich do konkretnego podmiotu gospodarczego. W części drugiej problematyka zarządzania ryzykiem została przedstawiona w odniesieniu do 3 rodzajów podmiotów gospodarczych, którymi są: bank, zakład ubezpieczeń i przedsiębiorstwo.

Czytaj więcej:

Zarządzanie w warunkach niepewności Koźmiński Andrzej K.

Zarządzanie w warunkach niepewności Koźmiński Andrzej K. Druga część polskiego bestsellera Zarządzanie. Teoria i praktyka pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. Przygotowana specjalnie dla polskiego odbiorcy, napisana przystępnym językiem, bogato ilustrowana rysunkami i przykładami z praktyki polskich przedsiębiorstw, zawiera obszerny indeks. Posiada przejrzystą strukturę wykładu w każdym rozdziale: opis …

Czytaj więcej:

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz Najważniejsze zalety publikacji, które zdecydowały o tym, że zdobywa ona coraz szersze grono czytelników: – podjęcie zagadnień, które należą do codziennych problemów każdego przedsiębiorstwa oraz do najistotniejszych obszarów oceny jego kondycji finansowej – położenie nacisku na praktyczną stronę procesu decyzyjnego – …

Czytaj więcej:

Zarządzanie operacyjne Waters Donald

Zarządzanie operacyjne Waters Donald W niniejszym podręczniku dominuje menedżerskie ujęcie problemu. Wywody, dyskusje, przykłady z życia wzięte pokazują, jak idee i różne koncepcje znajdują zastosowanie w praktyce, a zalety dydaktyczne podręcznika powodują, że może on być wykorzystywany nawet przez osoby, które nie miały dotąd styczności z tą problematyką.

Czytaj więcej:

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Szczepankowski Piotr

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Szczepankowski Piotr Głównym celem podręcznika jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie teoretyczno-metodologicznej koncepcji wyceny i kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz określenie na tym gruncie ram ich praktycznej aplikacji w systemie strategicznego zarządzania podmiotem gospodarczym, szczególnie – długoterminowego zarządzania finansami. Aktualne tendencje w rozwoju i ewolucji działalności inwestycyjnej …

Czytaj więcej:

Marka. Wizja i tworzenie marki Chernatony Leslie

Marka. Wizja i tworzenie marki Chernatony Leslie Książka jest podręcznikiem mającym zorientować czytelnika we współczesnym stanie wiedzy na temat samego pojęcia marki, determinant jej oceny oraz strategii budowania i podtrzymywania jej wartości. Podręcznik ten jest oparty nie tylko na rozważaniach teoretycznych, ale i na licznych opisach "przypadków z życia" – …

Czytaj więcej:

Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki Kaplan Robert S., Norton David P.

Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki Kaplan Robert S., Norton David P. Autorzy strategicznej karty wyników przedstawiają w tej książce nowe pomocne i skuteczne narzędzie mapy strategii. Za pomocą wielu przykładów z doświadczeń czołowych firm światowych pokazują, w jaki sposób ułożyć mapy strategii, które pozwolą organizacjom: …

Czytaj więcej:

Przeformułowanie w biznesie Normann Richard

Przeformułowanie w biznesie Normann Richard W 1983 roku Richard Normann opublikował pierwszą na świecie książkę prezentującą zintegrowaną strukturę zarządzania firmą usługową. W niniejszej książce przedstawia natomiast nowe podejście, oryginalny sposób myślenia o firmie i kreowania innej, lepszej przyszłości. W tej niezwykle wartościowej książce pokazuje, że firmy przygotowane na przemyślenie swojej …

Czytaj więcej:

Zarządzanie usługami Normann Richard

Zarządzanie usługami Normann Richard W świecie przemysłu i biznesu wdrażanie nowych idei i pomysłów stanowi wyjątkowe wyzwanie. Wytworzenie „produktu niematerialnego” oraz świadczenie usług nie jest łatwym zadaniem. W swojej książce R. Normann w kompleksowy sposób omawia ważne kwestie związane z zarządzaniem organizacjami z sektora usług oraz użytku publicznego. Autor zwraca …

Czytaj więcej:

Konflikty między ludźmi Wilmot William W., Hocker Joyce L.

Konflikty między ludźmi Wilmot William W., Hocker Joyce L. W podręczniku przedstawiono główne zasady skutecznego postępowania w sytuacjach konfliktowych. Odwołano się do konfliktu w różnych kontekstach, poczynając od relacji prywatnych, pomiędzy partnerami, na stosunkach w miejscu pracy kończąc. Przedstawiono tu liczne przykłady i wyniki badań przeprowadzonych w różnych środowiskach, co …

Czytaj więcej: