Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Copyright trolling – problem tysięcy Polaków

Copyright trolling, czyli masowa wysyłka propozycji ugodowych, dotknął tysięcy osób w Polsce. Każda z nich była wzywana do zapłaty od kilkuset do kilku tysięcy złotych, choć nie wszystkim z nich udałoby się udowodnić naruszenie przed sądem. Ale firmy zarabiające na copyright trollingu nie są zazwyczaj zainteresowane prowadzeniem postępowań sądowych. Ten biznes opiera się na chłodnej kalkulacji – proponowana kwota jest zazwyczaj niższa niż koszt obrony przed sądem, a określony odsetek adresatów płaci niezależnie od zasadności roszczeń.

Taka działalność rodzi szereg wątpliwości prawnych i etycznych, ale ma także ujemne konsekwencje społeczne. W ustalanie danych osobowych adresatów zaangażowane zostają organy ścigania, przez co koszt copyright trollingu ponoszą wszyscy obywatele. Poza tym kosztem finansowym jest też niewymierny koszt społeczny – instrumentalne wykorzystanie Policji i prokuratury przyczynia się do erozji autorytetu państwa i prawa. Copyright trolling potwierdza w sposób szczególnie jaskrawy, że obecny kształt prawa autorskiego nie odpowiada potrzebom społeczeństwa informacyjnego. Fundacja Nowoczesna Polska od dawna uważa, że jedynym prawidłowym rozwiązaniem tego problemu jest zalegalizowanie niekomercyjnego dzielenia się utworami w internecie. Na stronach Fundacji dostępne są także szczegółowe propozycje w tym zakresie (https://prawokultury.pl/media/entry/attach/J_Matczuk_Analiza__niekomercyjnego.pdf).

Publikacja raportu zbiega się z prezentacją informacji o copyright trollingu przez ministrów kultury i dziedzictwa narodowego oraz sprawiedliwości w dniu 14 grudnia w Sejmie, na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Źródło informacji: Fundacja Nowoczesna Polska

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Skomentuj