Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Polskie banknoty są wegańskie?

W ostatnich dniach świat mediów obiegła informacja, że nowo wprowadzone do obiegu brytyjskie banknoty o nominale 5 GBP zawierają tłuszcz zwierzęcy. Bank Anglii potwierdził, że w banknotach tych znajdują się ślady tłuszczu zwierzęcego.

Tłuszcz występuje tu pod postacią łoju, który stanowi znikomy składnik polimerów tworzących banknoty. Nowe brytyjskie banknoty, z wizerunkiem Winstona Churchilla, wprowadzone zostały do obiegu 13 września br., a wydrukowane zostały na podłożu polimerowym Guardian®, które od końca lat osiemdziesiątych XX w. stanowi alternatywę dla tradycyjnego podłoża papierowego do druku banknotów.

W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. obecnie są produkowane zmodernizowane banknoty powszechnego obiegu z serii „Władcy Polski”. W kwietniu 2014 r. wprowadzone zostały do obiegu zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł, a w lutym 2016 r. zmodernizowane banknoty o nominale 200 zł.

Seria zostanie uzupełniona banknotem o nominale 500 zł, który zostanie wprowadzony do obiegu w roku 2017. Zasadniczymi celami modernizacji było wprowadzenie nowoczesnych zabezpieczeń przed fałszowaniem banknotów oraz lepsze dostosowanie banknotów do wymogów urządzeń przyjmujących i akceptujących banknoty, ale w ramach modernizacji zmienił się skład surowcowy papieru wykorzystywanego do druku banknotów.

Pełen skład surowcowy papieru do druku banknotów stanowi informację niejawną, niemniej wykorzystuje się składniki pochodzenia roślinnego, mineralnego i syntetyczne związki polimerowe. W ramach modernizacji banknotów z procesu produkcji papieru wyeliminowano jedyny środek pochodzenia zwierzęcego – żelatynę, którą zastąpiono polimerem syntetycznym.

Przygotowalnia poligraficzna i druk banknotów są wieloetapowymi i skomplikowanymi technologicznie procesami. W procesach tych, realizowanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. również żadne produkty pochodzenia zwierzęcego nie są stosowane, według naszej obecnej wiedzy nie zawierają ich także żadne z wykorzystywanych surowców.

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Skomentuj