Home / Tag Archives: Zarządzanie (page 5)

Tag Archives: Zarządzanie

Zarządzanie Bogdanienko Jerzy, Piotrowski Włodzimierz

Zarządzanie Bogdanienko Jerzy, Piotrowski Włodzimierz Podręcznik obejmuje wiedzę z podstaw zarządzania. Autorzy pokazali koncepcje zarządzania w kontekście ich rozwoju, a także ich wpływ na współczesnych kierowników i menedżerów oraz organizację i funkcjonowanie firm. W podręczniku zostały pokazane: najważniejsze i najpopularniejsze koncepcje zarządzania, współczesne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki światowej, istota przedsiębiorczości, formy …

Czytaj więcej:

Zarządzanie dla inżynierów Masłyk-Musiał Ewa, Rakowska Anna, Krajewska-Bińczyk Elżbieta

Zarządzanie dla inżynierów Masłyk-Musiał Ewa, Rakowska Anna, Krajewska-Bińczyk Elżbieta Zarządzanie, czyli zmniejszanie niepewności działania przez podejmowanie trafnych decyzji, nie ogranicza się głównie do koordynacji, nadzoru i kontroli, ale obejmuje także funkcje planowania, kierowania, projektowania i zmieniania [Mikołajczyk 2010, s. 275\. Organizacje funkcjonujące w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu wymagają bowiem liderów …

Czytaj więcej:

Zarządzanie wiedzą Trajer Jędrzej, Paszek Alfred, Iwan Stanisław

Zarządzanie wiedzą Trajer Jędrzej, Paszek Alfred, Iwan Stanisław We współczesnej gospodarce o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa często przesądza wiedza zgromadzona przez jego pracowników oraz zawarta w danych przez nie gromadzonych. W podręczniku została zawarta wiedza dotycząca umiejętności formułowania problemów i wykorzystania metod zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Autorzy przedstawili: podstawowe informacje dotyczące …

Czytaj więcej:

Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Blaik Piotr, Bruska Anna, Kauf Sabina, Matwiejczuk Rafał

Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Blaik Piotr, Bruska Anna, Kauf Sabina, Matwiejczuk Rafał Obecnie rośnie świadomość korzyści związanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturę i mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem oraz w proces współdziałania jego partnerów rynkowych. W niniejszej książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako …

Czytaj więcej:

Logistyka w przedsiębiorstwie Pisz Iwona, Sęk Tadeusz, Zielecki Władysław

Logistyka w przedsiębiorstwie Pisz Iwona, Sęk Tadeusz, Zielecki Władysław We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu …

Czytaj więcej:

Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i empiryczne Gruszczyńska-Malec Grażyna, Rutkowska Monika

Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i empiryczne Gruszczyńska-Malec Grażyna, Rutkowska Monika Znaczenie wiedzy dla efektywnego zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami stale rośnie. Sprawia to, że także teoria i praktyka zarządzania zajmuje się identyfikacją strategii zarządzania wiedzą oraz rozpoznawaniem metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w realizacji procesów wiedzy, tj. pozyskiwania, rozwoju, dzielenia się, …

Czytaj więcej:

Controlling w działalności przedsiębiorstwa Nowak Edward

Controlling w działalności przedsiębiorstwa Nowak Edward Controlling jest nowoczesną koncepcją zarządzania organizacjami gospodarczymi w warunkach rosnącej konkurencji i dużej zmienności otoczenia. W książce przedstawiono zindywidualizowane podejście do różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, które jest realizowane przez controlling w układzie funkcji i procesów gospodarczych. Dla każdego wyróżnionego obszaru działalności zostały wskazane odpowiednie …

Czytaj więcej:

Transport międzynarodowy Neider Janusz

Transport międzynarodowy Neider Janusz Transport należy do najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy. Autor, prof. zw. dr hab. Janusz Neider, przedstawił: rolę i znaczenie transportu we współczesnej gospodarce, podaż usług na międzynarodowym rynku transportowym, usługi pomocnicze w transporcie międzynarodowym, transport multimodalny, transport ładunków specjalnych, politykę transportową Unii Europejskiej, spedycję międzynarodową, kontrolę …

Czytaj więcej:

E-logistyka Wieczerzycki Waldemar

E-logistyka Wieczerzycki Waldemar E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień) oraz do wspomagania zarząd E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień) oraz do wspomagania …

Czytaj więcej:

Zarządzanie usługami Projektowanie i wdrażanie Hollins Bill, Shinkins Sadie

Zarządzanie usługami Projektowanie i wdrażanie Hollins Bill, Shinkins Sadie Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym sektorze. Także w Japonii zatrudnienie w usługach zaczyna przewyższać zatrudnienie w przemyśle. W książce autorzy wyjaśniają, czym usługi różnią się od wyrobów …

Czytaj więcej:

Zarządzanie łańcuchem dostaw Witkowski Jarosław

Zarządzanie łańcuchem dostaw Witkowski Jarosław W książce została przedstawiona nowoczesna koncepcja zarządzania, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Jej istotą jest synchronizowanie przepływu strumieni produktów, informacji i środków finansowych w celu powiększania wartości dostarczanych produktów lub usług od momentu ich powstawania, przez fazy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, aż do obsługi ostatecznych …

Czytaj więcej:

Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami Kopczyński Tomasz

Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami Kopczyński Tomasz Outsourcing zakłada, że wszelka działalność przedsiębiorstwa nienależąca do jego kluczowej aktywności jest zlecana na zewnątrz. Autor przedstawił w książce: outsourcing w świetle współczesnych tendencji w zarządzaniu rodzaje i formy outsourcingu przesłanki stosowania outsourcingu obszary zastosowania outsourcingu wpływ outsourcingu na działanie przedsiębiorstwa zarządzanie outsourcingiem perspektywy …

Czytaj więcej:

Logistyka Blaik Piotr

Logistyka Blaik Piotr Uwzględniając nieustanny postęp wiedzy i najnowsze doświadczenia w zakresie logistyki, autor kompleksowo przedstawił problematykę współczesnej logistyki w skali przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw. Książka zawiera interpretację i identyfikację podstawowych procesów logistycznych oraz analizę zarządczego, integracyjnego i procesowego wymiaru logistyki, zorientowanego na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem, które jest nastawione …

Czytaj więcej:

Podstawy strategii Jonson Gerry, Sholes Kevan, Whittington Richard

Podstawy strategii Jonson Gerry, Sholes Kevan, Whittington Richard Książka Podstawy strategii, została oparta na ósmym wydaniu Exploring Corporate Strategy. Autorzy starają się pomóc w odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące rozwoju firmy, wdrażania innowacji oraz kierunku i sposobu zarządzania firmą. Odpowiedzi na te pytania dotyczą tak korporacji, jak i małych przedsiębiorstw, …

Czytaj więcej:

Podstawy zarządzania Robbins Stephen P., DeCenzo David A.

Podstawy zarządzania Robbins Stephen P., DeCenzo David A. Układ książki oparto na czterech tradycyjnych funkcjach zarządzania – planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontroli. Ponadto został on uzupełniony tematami, z którymi kierownicy mają współcześnie do czynienia, oraz trzema modułami zawierającymi zarówno opis rozwoju teorii zarządzania i popularnych technik ilościowych wykorzystywanych dziś w …

Czytaj więcej:

Grupowe rozwiązywanie problemów Robson Mike

Grupowe rozwiązywanie problemów Robson Mike W każdej firmie stale pojawiają się problemy, ciągły musi więc być proces ich rozwiązywania. Od dawna wiadomo, że grupa odnosi zwykle większe sukcesy w rozwiązywaniu różnych problemów niż pojedyncze osoby. Autor przedstawił narzędzia i uczy metod, które czynią proces rozwiązywania problemu łatwiejszym i efektywniejszym. Szczegółowa …

Czytaj więcej:

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie Romanowska Maria

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie Romanowska Maria Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą podstaw zarządzania strategicznego i propozycje metod postępowania przy tworzeniu planu strategicznego. Wiedza ta umożliwia menedżerom opracowanie profesjonalnej i całościowej analizy strategicznej, a także budowę planu strategicznego dla całego przedsiębiorstwa oraz jego wyodrębnionych części, tzw. strategicznych jednostek biznesowych. W książce autorka …

Czytaj więcej:

Essential Business English Siskind Karol

Essential Business English Siskind Karol Essential Business English pozwala opanować podstawy biznesowego języka angielskiego. Książka zawiera podstawową terminologię z wielu dziedzin, m.in. finansów, ekonomii, organizacji, zarządzania, marketingu, public relations, bankowości, ubezpieczeń. Książkę uzupełniają dodatek o tym, jak przygotować CV, a także słowniczki angielsko-polski i polsko-angielski. Książka jest przeznaczona dla studentów …

Czytaj więcej:

Zaawansowana rachunkowość zarządcza Nowak Edward

Zaawansowana rachunkowość zarządcza Nowak Edward Autor, przedstawiając zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości zarządczej, omówił narzędzia, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach złożoności procesów gospodarczych i zmienności otoczenia. W przystępny sposób zaprezentował koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne rachunkowości zarządczej, umożliwiające podejmowanie przez menedżerów optymalnych decyzji ekonomicznych.

Czytaj więcej:

Zarządzanie jakością Teoria i praktyka Hamrol Adam, Mantura Władysław

Zarządzanie jakością Teoria i praktyka Hamrol Adam, Mantura Władysław Nowe, uaktualnione wydanie znakomitej książki, łączącej walory podręcznika akademickiego i przewodnika dla praktyków! Strukturę i treść publikacji determinuje układ 5 pytań o: celowość i przyczyny zarządzania jakością; źródła i naukowe podstawy zarządzania jakością; uniwersalny model systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych; …

Czytaj więcej: