nauka języków obcych

Losowy artykuł RSS

  • Opublikowano w:

    Znajomość języków kluczem do realizacji celów biznesowych

    Polskie firmy nie boją się europejskiego i światowego biznesu. Świadczy o tym utrzymujący się już od kilku lat trend internacjonalizacji. Według Eurostatu w ostatnich 15 latach zaobserwować można było wyraźne otwarcie naszej gospodarki na współpracę zagraniczną: wskaźnik ten, mierzony stosunkiem wartości eksportu do PKB, wzrósł z około 29% do aż 52%. Naturalną konsekwencją tego zjawiska […]

    Czytaj więcej