Artykuły

 • sennik, sennik polski, sennik a
  w

  Sennik Akompaniować

  Sennik Akompaniować komuś do gry, śpiewu lub deklamacji: pozyskasz wzajemność ukochanej osoby. Originally posted 2016-01-07 10:37:02. Więcej

 • w

  Sennik Ź

  Źdźbło: nie szukaj źdźbła w oku twojego bliźniego, dokąd nie wyrzucisz „belki:ze swojego. Źrebię: dla panny wesoły konkurent, — dla mężatki powiększenie rodziny; – karmić je: doznasz niewdzięczności przyjaciół . za swe usługi: gdy słyszałeś, że rży: szczęście. Źrenica oka zdrowa: szczęście i zadowolenie; — źrenica chora: przeszkody w miłości, — choroba dziecka; — widzieć odbicie […] Więcej

 • w

  Sennik Ż

  Żaba: z niezależnych od ciebie p o w o d ó w oziębią się tw e stosunki tow arzyskie. Żabot: poznasz d y s ty n g o w a n ą i ogólnie sz an o w a n ą osobę. Żaboryb (dyabeł m orski): nieprzyjem ne spotkanie. Żąć: pełne zadow olenie i p […] Więcej

 • w

  Sennik Z

  Zabawa: przykry w ypadek. Zabawki dziecinne: kłopoty domowe. Ząb (zęby): prześladow anie; — w ypadające: śmierć starszej osoby w rodzinie; — w y ry w ać zęby: stra ty m ateryalne; — zęby znaleźć: przyjem na niespodzianka; — mieć jeden ząb w ystający nad drugie: rozterki w rodzinie; — krew z zębów : sym patyczny […] Więcej

 • w

  Sennik W

  W abić: nie rób „ o k a “ do byle kogo. W achlarz: od łyczka do rzem yczka, — od flirciku do w iaroło m stw a, — p rz y d a ci się ochłodzenie. W achm istrz: g ru b ą sztukę ułowisz. W afle: zan ad to b ry k asz […] Więcej

 • w

  Sennik U

  Ubezpieczać się: i przysięga nie pom oże, kto z d rad ę w sercu nosi, ten zdradzi. Ubijać klepisko: niebaw em już utrw ali się twój byt. Ubierać się: jak się m asz ,,u b rać “ , to przynajm niej „n a c zy sto 44, w esz bow iem siada z a ró […] Więcej

 • w

  Sennik T

  Tabaczarka: niechlujstwo otoczenia będzie powodem gniewu. Tabakę zażyw ać: daną ci będzie bardzo pożyteczna rada; — tabakę rozsypyw ać: bezradność w kłopocie. Tabakierka: wejdziesz w dysputę o minionej przeszłości. Tabelę przeglądać lub układać: unormuj sw e życie. Tablica z afiszami: rozryw ki i now iny; — tablica szkolna: trudy i m ozoły. 150 Tabor (obóz): […] Więcej

 • w

  Sennik Sz

  Szabas: nieprzyjemność przez żydów. Szabla w pochwie: bezczynny żyw ot; —- samo ostrze: zwyciężysz przeszkody: — szablą wywijać: ,,kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”, — zastosuj to w przenośni do siebie. Szachy: wesele i smutek splotą naprzemian twe życie. Szachraić: idź zawsze prawdą, ona cię wzbogaci. Szacować: w a rt Pac pałaca, a pałac […] Więcej

 • w

  Sennik S

  Sacharyna: jeżeli rozwiążesz zagadkę: „dlaczego to, co ogłaszano przed wojną za truciznę, m a być obecnie wybawieniem od śmierci”, to zdobędziesz sławę i majątek. Sad: otrzymasz w sukcesyi kawał gruntu. Sąd: zmartwienie i wydatki. Sadło: dobrobyt u sąsiada, u ciebie niema przychówku. Sądny dzień: w ybory; będziesz uganiać za „głosam i”; — dla gospodyń era […] Więcej

 • w

  Sennik R

  Rabina widzieć: pow odzenie w interesach, zw łaszcza gdy się je prow adzi z żydam i. Rąbać drw a: kto nie ryzykuje, ten nic niema, — korzystna spółka; — rąbać drzew o w lesie: sam podkopiesz sw e szczęście. Rabować, lub być obrabow anym : niespodziewani goście z podarkam i. Rabuś: N. N. ukradnie ci […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik No – Nu

  Nobilitacja: honor, odznaczenie. Noc w ogóle: ktoś ma względem ciebie skryte, złe zamiary; — błądzić wśród nocy: niepowodzenie; — noc jasna: prędzej niż myślisz, wydobędziesz się z kłopotów. Nocować w polu, lesie, strzeż się wypadku; — nie mieć noclegu: zmartwienie dla całej rodziny. Nocnik: doznasz od kogoś pożądanej przysługi. Noga w ogóle: czeka cię dalsza […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Ni

  Niańczyć dziecko: jesteś pożądanym gościem w każdym domu, lecz czeka cię zmartwienie. Nici w ogóle: nawiążesz nowe stosunki towarzyskie; — wikłać: poróżnisz przyjaciół; — zwijać: otrzymasz wyjaśnienie w bardzo obchodzącej cię sprawie. Nicować odzież: nie obmawiaj drugich, bo i ciebie obmówią. Niebezpieczeństwo: lekceważąc dobre rady, narażasz się na nieprzyjemności. Niebieski kolor: stałość w zamysłach i […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Nap – Ne

  Naparzać herbatę: choroba w rodzinie. Napaść: podwyższenie czynszu lub podatków. Napaskudzić: uszczęśliwisz kochającą parę. Napełniać beczkę: dobroć twoja będzie fałszywie zrozumiana. Napis nie na nagrobku: poznasz nowych ludzi; — na nagrobku: (patrz: Nagrobek). Naparstek: miłość ubogiego młodzieńca (ubogiej dziewczyny). Napływ wody czystej: trwałe zdrowie; mętnej: nieporozumienia. Napój: nałykasz się nieprzyjemności. Napoić pragnącego (choćby konia): powodzenie […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Nab – Nam

  Nabiał jeść lub robić koło niego: powodzenie (patrz: mleko). Nabijać broń: przebacz winowajcy. Nabój strzelający słyszeć: wieść o wypadku. Nabożeństwo: pociecha w smutku. Nabrzękłość (opuchnięcie): niedostatek, — wiele zmartwień. Nać (z ogrodowizny lub ziemniaków): nieurodzaj w polu. Nachylać się: umiejętność zastosowywania się do drugich zawsze na dobre wychodzi. Naciągać łuk, sznur: nie przeciągaj struny, bo […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Mr – My

  Mrok: smutek i boleść. Mrówkojad: pochwycą twe dobro, a ty oblizywać się będziesz. Mrowisko, mrówki widzieć: dostatek; — gdy cię oblezą: moralne cierpienia. Mruczeć lub słyszeć czyjeś mruczenie: przypomnienie przysłowia: mądry głupiemu ustępuje; — mruczenie kota: fałszywy przyjaciel. Mrugać do kogo: strzeż się flirtu, bo będzie źle. Mścić się: nie opłaci się skórka za wyprawę; […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Mł – Mo

  Młócić: przetrzepią ci skórę. Młódka (młoda samiczka): goście przyjadą. Młodzieńca widzieć: stałe powodzenie; — być nim: przedwczesna starość. Młot: każdy jest kowalem własnego szczęścia. Młyn: plotki bez końca; — widzieć koło młyńskie: zmiana, bo fortuna kołem się toczy. Młynarz: dobrobyt w domu. Mnich (mniszka): smutne nowiny. Mnóstwo czegoś widzieć: wielkie zamieszanie z powodu gości. Mocować […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Mi – Ml

  Miara jakakolwiek: mierz siły na zamiary, a nie zamiar według sił; — mierzyć coś: dobrobyt. Miasto duże i piękne: pomyślny w zrost interesu; — miasto niechlujne: sprawa z żydami; — zrujnowane: nędza. Miauczenie kota słyszeć: poznasz się na fałszywej przyjaźni. Miech wielki: korzystny interes; — miech mały: niepokój. Miecz (jako broń): nie obawiaj się przyszłości; […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Mat – Mg

  Mat w szachach: ulegniesz w zapasach. Mata (rogoża): otrząśnij kurz z obuwia twego i przestań bywać w domu dotychczasowych „przyjaciół”. Matecznik: strzeż się zasadzki na twą cnotę. Matematyka, uczyć lub uczyć się jej: nie trwoń grosza i słów nadaremnie. Materac, spać na nim: zmiana miejsca pobytu. Materia na suknie: nie pomoże smarowidło, kiedy gęba jak […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Mał – Mas

  Małpa: pochlebstwa niedorzecznych młokosów. Małże widzieć: nie ufaj płaszczącym się ludziom. Małżeństwo zawrzeć: przemijające szczęście; — z własną żoną lub mężem: zdrada w miłości. Mamka: znajdziesz się w sytuacji nie do pozazdroszczenia; —- mamka karmiąca: powodzenie. Mamuta widzieć (szczątki): złudne marzenia o wielkości i sławie. Mandat otrzymać: przyjęte oświadczyny. Manewry wojskowe: niepowetow ana strata materialna. […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Mac – Mal

  Maca żydowska: wiele hałasu o nic. Macadełka owadów: wczujesz się dotkniętym moralnie „do żywego” Mącić wodę: nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe, — nie waśnij! Macierzyństwo uprawnione: błogosławieństwo; — nieuprawnione: kula u nogi. Macierzanka: zdrowie i wesele. Maciora: szczęście i dobrobyt. Macochą być: troski i przykrości;— macochę mieć: niewinna napaść. Maczuga: niebezpieczeństwo życia przez […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Ło – Łz

  Łobuz: baw się, lecz pamiętaj o jutrze. Łódką płynąć: spokojne życie; — gdy woda mętna: choroba; — łódka rozbita: nieszczęście w domu. Łodygi kwiatów bez kwiecia widzieć: znaczna strata, przykrości. Łój: pomoc w nędzy. Łojówka: nie gardź ubogimi, wspomóż ich, bo zmienne są losu koleje: kto dziś na wozie, jutro może być pod wozem —- […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Ła – Łk

  Łabędź biały: bogactwo ale w smutku; — czarny: choroba; — śpiewający: śmierć. Łachmany: przez ubogiego człowieka unikniesz niebezpieczeństwa. Łacina (uczyć się jej): wiele pracy bez korzyści. Łączyć zwaśnionych lub narzeczonych: nie zawsze szczęście wróży, czasem właśnie rozłąkę. Ładować towar: obsiądą cię łakomi krewniacy. Ładownica: niebezpieczny wypadek z bronią. Łajać kogoś podniesionym głosem: przykra nowina. Łajdak: […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik L

  Sennik – encyklopedia marzeń sennych Każdy człowiek w nocy śni o różnych rzeczach, zdarzeniach, osobach. Zastanawiamy się czy coś to oznacza. Każdy sen ma ukryte znaczenie. Jeśli regularnie śni ci się las, lekarz, lody, lis – sprawdź znaczenie tego snu w naszym senniku. Sennik dostarcza wielu bezcennych informacji na temat taki jak znaczenie snów. Może […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Kro – Krz

  Krochmal: nie bądź tak twardego serca. Krogulec: strzeż swego dobytku przed łupieżcą. Kroki robić wielkie: szybki postęp w przedsięwzięciu; — kroczyć powoli krok za krokiem: trzeba przyspieszyć decyzję w zajmującej twój umysł sprawie. Krokodyl: strzeż się fałszywego przyjaciela i fałszywych łez. Króla lub królową widzieć: niezapracowany zaszczyt; — rozmawiać z nimi: czeka cię niespodziewana radość; […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Kot – Koż

  Kot w ogóle: fałszywy przyjaciel — miauczący: pogrzeb w rodzinie; — biegający: nagły wypadek; — udrapanie kota: chytry człowiek pragnie zniszczyć twe zamysły i szczęście kotka z kociętami: nieprzyjemna wizyta. Kotara, siedzieć za nią: uchylisz rąbka ciekawej tajemnicy. Kotlina wśród gór: wpadniesz w zasadzkę. Kotwica: spełnienie zamiarów; — zarzucić ją: zamęście; — ciągnąć w górę: […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik K

  Tajemnice snów W naszym bogatym w wiele definicji senniku znajdziesz hasła takie jak ksiądz, kot, kwiaty czy kradzież. Jeśli coś ci się często śni i zastanawiasz się nad tym jakie jest naprawdę znaczenie snów, nasz sennik może pomóc ci odgadnąć symbolikę marzeń sennych. Są one nieodłącznym elementem życia każdego człowieka i możemy nie zdawać sobie […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik J

  Zbiór znaczeń snów Masz nietypowy sen? W naszym senniku znajdziesz takie hasła jak jezioro, jajka, jedzenie czy jeż. Jeśli zastanawia cię znaczenie snów, to sennik przyjdzie z pomocą i pozwoli na odszyfrowanie każdego snu, nawet tego najbardziej nietypowego. Zbiór znaczeń snów zawiera niezliczoną ilość haseł, dlatego też jest niezastąpionym źródłem informacji, które mogą okazać się […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik I

  Idiotą być: opinia ogólna opatentuje twój rozum; — widzieć idiotę: narazisz się na śmiech. Idylla: miłe towarzystwo, miłe wspomnienia. Igielnik: strzeż się potwarców . Igłę nawlekać: przezwyciężysz niechętnych; — otrzymać: zerwanie przyjaźni. Igrzyska: nie baw się w pana, bo zejdziesz na dziada. Ikra, dla kobiety: pomnożenie rodziny; — dla panny: konkurent. Iluminacja: upijesz się, lub […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik H

  Sprawdź swój sen w senniku Sennik to bardzo przydatne źródło informacji, które pomaga nam rozszyfrować ukryte znaczenie naszych marzeń nocnych, które bywają bardzo specyficzne. Jeśli śni Ci się helikopter, huragan, herbata czy hotel – możesz w łatwy i szybki sposób sprawdzić znaczenie snów w naszym senniku. To doskonałe źródło wiedzy, które ułatwi nam odkrycie symboliki […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik G

  Sennik – znaczenia snów Szukasz znaczenia dziwnego snu? Wiele osób szuka w źródłach takich jak sennik nietypowych haseł takich jak grzyby, góry, goście, ginekolog. Nasz sennik pomoże Ci odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań związanych z marzeniami nocnymi. Znaczenie snów może mieć naprawdę różny wydźwięk. Jeśli więc śni Ci się coś dziwnego albo zastanawiającego – skorzystaj […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik F

  Co znaczą sny? Fryzjer, foka, fale, fajerwerki, farbowanie włosów – to przypadkowe słowa, których interpretację możesz znaleźć w naszym senniku. Jeśli śniłeś ponadto o fotografie, fontannie, firankach, filmie czy futrynie, sprawdź znaczenie snów za pomocą sennika. W ten sposób wyszukasz także sensu dla snu o futrze, furtce, fundamentach, filozofii oraz fladze. Śpij zatem spokojnie, a […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik E

  Sprawdź swój sen Każdy sen coś oznacza. Sprawdź znaczenie snów za pomocą naszego sennika. Jeśli w nocy śniłeś o egzaminie, egzorcyzmach, ewakuacji, eksmisji lub ekspresie do kawy i zastanawiasz się, czy ma to jakieś znaczenie – sprawdź w naszym senniku. Bez problemu wyszukasz także interpretację dla elektroniki, elektrowni, eliksiru, elfa oraz epidemii. Znajdziesz również znaczenie […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Dw – Dz

  Dwa, dwanaście, dwadzieścia: skojarzysz małżeństwo. Dwużeństwo: strzeż się ,przyjaciela domu“. Dwór piękny: kłopotliwa sytuacja. Dworek: przyjemne odwiedziny, wycieczka. Dialog: będziesz w towarzystwie inteligentnych i wykształconych. Diament: zadowolenie próżności, które cię wiele łez kosztować będzie. Dygnitarz: dostąpisz jakiegoś zaszczytu. Dygotać z zimna: jesteś samolubem bez serca. Dym jasny, prosto w górę idący: pomyślna wróżba; — dym […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Dr – Du

  Draba widzieć: natręctwo krewniaków, obmowa. Drabina: iść w górę: radość, awans, powodzenie; — schodzić na dół: niepowodzenie, smutek. Drąg, drążek: zapora w dojściu do celu. Dramat: niesnaski małżeńskie, zdrada. Drapieżnik: podstępne knowania. Dratwa: tak zwani przyjaciele „uszyją ci buty“. Dręczyć zwierzęta, lub widzieć, jak je ktoś dręczy: udręczenia moralne. Drenować: zamiary twe powiodą się. Drgać […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik D

  Sprawdź co oznacza twój sen Znów śnił ci się dom, duch, dentysta, dziadek, dzik lub dziewczyna? Chciałbyś wiedzieć, co może oznaczać twój sen? Nasz sennik pozwoli zinterpretować znaczenie snów i dać ci wskazówki, czego możesz w związku z nimi się spodziewać. Wyszukaj znaczeń także dla dokumentu, dotyku, domu w budowie, domu drewnianego. Sprawdzaj jeśli w […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Cz

  Czapka: życie w miernym stanie; — czapkę zgubić: kłopoty. Czapla: podstęp i wyzysk. Czart: daj na mszę św., by usunąć nieszczęście. Czarny kolor: smutek, żałoba. Czarodziej (czarownik): strzeż się zarozumialców. Czarodziejka: uważaj, byś nie postradał mienia i rozumu. Czasza (czara): zaproszenie na obchód uroczysty. Czaszka: pokonasz nieprzyjaznych ci ludzi. Czary widzieć, lub odprawiać: niespodziewana odmiana. […] Więcej

 • w

  Sennik Ci – Cy

  Ciasto: plotki, — ukryte miłostki. Ciało swoje widzieć: zaspokojona ciekawość; — pulchne: radość; chude: przykrości; — poranione: choroba. Ciąć kwiaty: wesele; — materie bławatne: strata. Ciekawym być: zguba dokumentów. Cielę: dobrobyt, radość z dzieci. Cielęcina: sprawa twa nie dojrzewa do rozstrzygnięcia. Ciemność: smutek, choroba, tajemnica. Ciemnica: kara ziemska za grzechy. Cień: nie daj się unieść […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik C

  Cały alfabet w senniku Często nie pamiętamy swoich snów, jeśli jednak śpisz wystarczająco długo budzisz się z żywymi jeszcze obrazami, które widziałeś w nocy. Cokolwiek ci się śniło warto sprawdzić w senniku znaczenie snów i przekonać się, czy sprawdzą się w twoim przypadku. Miałeś sen o ciąży, chorobie, córce, cmentarzu, cytrynie czy starej cygance? A […] Więcej

 • w

  Sennik P

  Paca (dać komu pacę): przegrasz zakład. Pacha: miłe spotkanie i przechadzka. Pachciarz: sprytny oszust. Pachnidło: przemijająca rozkosz, zaw iedzione nadzieje. Pachołek propinacyjny: spodziewaj się rewizji. Pacierz mów ić: p rzy k ła d n e m ałż eń stw o ; — dla nieżonatych (niezam ężn y ch ): zapowiedzi. Paciorki naw lekać: plotki; — […] Więcej

 • w

  Sennik O

  Obalić coś (sprzęt domowy, d rzewo , dom): zerwanie przyjaźni, lub kupna czy sprzedaży . O bawiać się: dow iesz się o zam ierzonem m ałżeństw ie, którego jednak nie pochw alisz. O bcęgi: popadniesz w m oc przełożonego, — konkurencyi lub t. p. Obchód jakiś: niespodziew any w yd atek . Obcinać coś: umniejszenie […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Bo – Bz

  Bocian: śni się bocian – oznacza to wierny przyjaciel; — dla małżeństwa: potomstwo; — bocian w locie: zmiana miejsca pobytu ; klekocący: ważny wypadek w rodzinie. Bób: proces sądowy; — bób z wigilii: nośne kury w róży. Bóbr: dostojne towarzystwo. Bochenek: szczęście i błogosławieństwo. Bogatym być: nie ciesz się zawczasu, nie otrzymasz spodziewanego prezentu. Boga […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Bi – Bł

  Białko: spotkanie z przyjaciółmi, choroba nerek. Biblia: szczęście w pożyciu małżeńskim. Biały kolor: wesele albo śmierć młodej osoby w rodzinie. Biblioteka: popadniesz w języki niepowołanych krytyków . Bibuła: hojny poczęstunek. Bić kogo, lub być bitym: gość z drogi; — widzieć bijących się: zmiana losu. Bicz: spadną na twe barki wielkie kłopoty. Biczować się: idź do […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik Be

  Beczka pełna: dostatek w róży; — pusta: stratę pieniężną. Bednarz: praca twa opłaci się sowicie. Bekiesza: niespodziewana sukcesja. Bękart: niesława. Bekas: zachorujesz z przeładowania żołądka. Belka: ciężka praca; — upadająca: groźny wypadek. Bełkotać: nie obmawiaj bliźnich. Berberys: gorzko okupisz swą nierozwagę. Berło: urząd, awans, zaszczyty. Bernardyn: daj jałmużnę, to cię ochroni przed nieprzyjemnością. Bez rąk […] Więcej

 • sennik
  w

  Sennik B

  Każdy sen w senniku Miałeś dziwny sen, który wyjątkowo utkwił ci w pamięci? Chciałbyś poznać jego znaczenie? Dzięki sennikowi możesz dowiedzieć się jakie jest znaczenie snów i czego możesz się spodziewać w najbliższej przyszłości. Śniły ci się buty, brudna woda, basen, były chłopak lub babcia? A może znowu w czasie nocnego odpoczynku widziałeś banknoty, balkon, […] Więcej

 • sennik, sennik polski, sennik a
  w

  Sennik Ar – Az

  Arak: doskonały zarobek. Archanioł: zaproszenie w kumy. Archeolog: dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego. Architekt: wstąpisz na nową drogę życia; — pannie zamęście. Arcybiskup: dostąpisz zaszczytów i sławy. Arcydzieło podziwiać: wykwintne towarzystwo. Arcyksiążę: nie dla ciebie marzenia o zaszczytach. Arendarz: dorobisz się wkrótce majątku. Arena: sfera twej działalności powiększy się, a praca będzie owocną. Areszt: […] Więcej

 • sennik, sennik polski, sennik a
  w

  Sennik A

  Wielki sennik Abażur Abecadła Absoltreyą otrzymać Adamaszek Adjutant Administrować cudzym dobrem Admirał Adoptować Adres Adwokat Aerolit Aeroplan Afisz Agat Agitować Agrafka Agrest Akademia Akacja Akcyza Akompaniować Akrobata Aksamit Akt notarialny Aktor Aktorka Akuszerka Alabaster Alarm Alba: Alchemik Alegata Algebry uczyć (się) Aloes kwitnący Altana Amazonka Ałun Ambasada Ambona Ametyst Amorek Ampułka Amputacja Anarchista Anatema Anglik: […] Więcej

 • w

  Sennik Duchowieństwo

  Sennik Duchowieństwo: przy ceremonii wesołej (prymicje, ślub, procesja): radość; — przy ceremonii smutnej (pogrzeb): żałoba. Więcej

 • w

  Sennik Drzwi

  Sennik Drzwi otwierać: gość miły; — zamykać: wstyd w domu; — nie móc otworzyć: darem ny trud. Więcej

 • w

  Sennik Drzewo

  Sennik Drzewo rosnące, zielone: radość; — owocowe: zysk: — suche: strata, żałoba; — sadzić: ciesz się nadzieją; — ścinać: będziesz sam powodem nieszczęścia; — jako opał: zadowolenie, dobrobyt. Więcej

 • w

  Sennik Drukarnia

  Sennik Drukarnia: być w niej: potrzeba ci więcej oświaty; — drukować: plotki; — mieć ją: zysk dla drugich. Więcej

 • w

  Sennik Droga

  Sennik Droga prosta i gładka: szybkie osiągnięcie celu; — nierówna: wiele przeszkód; — błotnista: choroba; — wąska i stroma: przykre stosunki tamują twe szczęście; — droga wśród lasu: kontroluj dobrze wspólników w interesie; — wśród skwaru: gorycz nieuznania; — schodzić drogą spadzistą: wypadek; — wchodzić pod górę: trudy; — osiągnąć szczyt: zwyciężenie przeszkód i osiągnięcie […] Więcej

Załaduj więcej
Gratulacje. Dotarłeś do końca internetu.