w

Sennik U

Ubezpieczać się: i przysięga nie pom oże, kto z d rad ę w sercu nosi,

ten zdradzi.

Ubijać klepisko: niebaw em już utrw ali się twój byt.

Ubierać się: jak się m asz ,,u b rać “ , to przynajm niej „n a c zy sto 44,

w esz bow iem siada z a ró w n o na barchanie, jak na aksamicie.

Ubiorek n a głow ę: będą w k ró tce „o czep in y 44.

158

Ubogim być: będziesz opływać w dostatkach; — ubogiego

wesprzeć: błogosławieństwo; — odpędzić: kara Boża.

Ucho (uszy) wielkie: świetny los; — zatkane: kłopoty ,.powyżej

uszu“ ; — czyścić je: pozbędziesz się natręta.

Uchwalać coś: nie przyrzekaj nigdy tego, czego dotrzym ać nie

możesz.

Uciechę mieć: łzy; — uciechę komu sprawić: w ygrany los.

Uciekać: niema w sercu twojem zdrady, więc kryć się nie potrzebujesz.

Ucierać nos dziecku: szczęście rodzinne; — sobie: smutek i łzy.

Ucięte ramię, noga: spraw a sądowa.

Uczniem być: spotkasz się z dawno niewidzianym kolegą; —

uczyć się: pilnuj domu więcej niż dotąd.

Uczestnikiem jakiejś uroczystości być: zjazd krewnych.

Uczonych ludzi widzieć lub mówić z nimi: zaszczyt bez zasługi.

Uczta: lepiej zepsuć brzuch, niż d a r boski.

Uczucia radości doznaw ać: zmartwienie u drzwi twych stoi; —

uczucia smutku: bliska radość; — zazdrości: N. N. jest ci

w iernym (ą);- — zemsty: pamiętaj, że każdy kij ma dw a

końce.

Uczyć kogo przedm iotów szkolnych: spełnianie obowiązku nie

zawsze idzie w parze z dobrobytem : — uczyć na fortepianie:

mały trud, wielki zysk.

Udawać cnotę: żyjesz jak arlekin; — udawać kogoś: (patrz:

Przedrzeźniać).

Udarem mózgu lub serca być rażonym : bacz, b y ta nagła miłość

twoja nie skończyła się smutkiem.

Uderzyć kogo: gość z daleka, — nowina z bliska.

Udławić się: cudza krzyw da nie tuczy.

Udo nagie zobaczyć: w styd towarzyski lub choroba.

Udziec sarni jeść: zaproszenie na ucztę.

Uganiać (się): nie trwoń czasu nadaremnie, — co zyskane ,,uganiaczką“

, w a rte być bite trzepaczką.

Ugniatać ciasto: p rzy ro st dobytku z p racy własnej.

Ugór: jesteś pasożytem, z którego niema pożytku.

Ugrząść, ugrzęznąć: (patrz: Trzęsawisko).

Ujarzmiać zwierzęta: pohamuj nieco swój zbyt krewki temperament.

159

Ujadanie psów słyszeć: oszczerstwo, (patrz: Pies).

Ujeżdżalnia: długa droga bez pożytku.

Ukąszonym być: plotki oszczercze, — pojedynek.

Ukaz: nie rozkazuj ta’k energicznie, boś do tego nie dorósł.

Uklęknąć przed kimś: pannie oświadczyny, mężczyźnie pamtoflarstwo

lub niefortunne poniżenie się.

Układ zawierać: (patrz: Sojusz, Traktat).

Ukłonić się: szyk twój nie idzie w parze z inteligencyą.

Ukończyć coś: gdy co zacząłeś, ciągle rób, — ciebie, nie dzieło,

zamknie grób.

Ukradkiem coś zrobić: ktoś ci porządnego figla spłata.

Ukrop: niebezpieczny rywal w zawodzie lub miłości.

Ukryć co: rewizya, internowanie.

Ukrzyżowanego zobaczyć: dostąpisz cudu.

Ul z miodem: majątek i szczere kochanie; —’ ul pusty: ubóstwo,

osamotnienie. –

Ułatwiać komu coś: masz pecha w życiu, — uczynność twa nie

doznaje uznania.

Uleczyć kogo: gdy zaczniesz pocieszać strapioną (ego), sam(a)

sobie serce zranisz.

Uledz nam owom: nie mając stałych zasad, nie możesz mówić

o charakterze.

Ulęgałki: małżeństwo ze starą panną (starym kawalerem).

Ulewa: zmartwienie, łzy, szkoda materyalna.

Ulgi doznać: dostaniesz solucyi.

Ulica pełna ruchu: zysk w przedsiębiorstwie: — pusta: smutek,

strata, opuszczenie.

Ulicznik: wesoła przygoda.

Ułamać coś: nie psuj sobie opinii.

Ułan: nie bierz blichtru za złoto.

Ułomnego widzieć: nie sądź źle z pozorów; — ułomnym być:

pilnuj sam(a) dzieci swoich.

Umaić dom: wesele w rodzinie, obchód jubileuszowy lub uroczystość

narodowa.

Umbra: nie bądź nigdy paraw anem dla drugich.

Umierać: będziesz żył długo; -— samego siebie widzieć umarłym:

opadną cię „kochający11 krewni.

160

Umarłego widzieć o tw arzy nieznajomej: wypadek jakiś w ró ży;

— zmarłego znajomego lub ikrewnego: choroba; —

jeśli ten ktoś zm arły w rzeczywistości, a w śnie żyw y, zaprasza

z sobą w drogę: śmierć w rodzinie; — żyjących

umarłymi widzieć: długie życie dla nich; — umarłych w idzieć

ożywiających: niespodziana radość, (patrz: Nieboszczyk).

Umizgać się: zaw rzesz znajomość z osobą, którą pragniesz

poznać.

Umowę zawierać: rozwiane nadzieje.

Um ywać ręce: odgrasz rolę Piłata, — nie zasądzisz, ale i nie

obronisz.

Umywalnia: plamy na honorze żadne mydło nie zmyje.

Uniform urzędniczy: odznaczenie i ułatwiony byt; — uniform

wojskowy: ambicya tw a zaczyna mieć cechy bezczelności.

Uniknąć w ypadku: katastrofa kolejowa,.lub spłoszony koń.

Uniwersytet, uczęszczać nań: przeszkoda do ożenku.

Upadać, upaść: opieszałość tw a będzie powodem wielkiego zm artwienia.

Upadłość: zawiedzione nadzieje.

Upał: zbyt wielki zapał i zbyt gorąca miłość zazwyczaj „słomianym

ogniem44 bywają.

Upić się: zarozumiałość i pycha odurzają jak haszysz.

Upiora widzieć: zapowiedź śmierci w domu; — jeśli co mówi,

zapamiętaj jego słowa.

Upominek otrzym ać: uważaj, czyje żarty najmilsze ci bywają

i wyciągnij z tego konsekwencye.

Upolować ptactwo lub zwierzynę: niespodziewany zysk bez

pracy.

Uprząż: nie zaprzęgaj nigdy krow y ze szlachetnym „arab em 44,

ani łani z chabetem, — innemi słowy: niedobrane narzeczeństwo

lub małżeństwo.

Urazę mieć do kogo: miej’ to zawsze na względzie, że zgoda buduje,

a niezgoda rujnuje.

Urlop otrzym ać: nie mów, że masz „posiedzenie*4, gdy idziesz

na birbantkę lub na randkę.

Urna, gdy pusta: będziesz łzy ronić; — gdy pełna: w ró ży p o pioły

zmarłego, t. j. wieść o śmierci.

Urlopnik: aw antura na ulicy.

Uroczysko (patrz: Cmentarz).

Urodzić dziecko: błogosławieństwo i radość; — urodzić potw orka:

zbogacisz się bez pracy.

Urwisko: strzeż się upadku i niesławy, nie przypuszczasz bowiem,

z jakiej drobnostki urośnie ci zmartwienie.

Uryna’ czysta: zdrowie; — mętna: choroba nerek.

Urząd piastować: nie brnij w długi, bo nie zapłaci ich nikt drugi.

Urządzić zabawę: kto się w piątek bawi, tańczy albo śpiewa, ten

niech się w niedzielę zmartwienia spodziewa.

Urzędnik, mieć z nim zatarg: gdybyś nawet beczkę soli zjadł, to

ci nie przyznają słuszności.

Usługiwać ,komu: kto się dobrowolnie uniża, będzie w yw yższony.

U słyszeć coś o sobie: jesteś głupio zarozumiałym(ą).

Uśmiać się: kłopoty domowe.

Uskarżać się: bezowocne trudy, — spraw a sądowa.

Usta pełne i duże: zmysłowość i dobrobyt; — zniekształcone:

w strętny pocałunek; — wąskie: upór i przekora; — małe:

byt skromny, ale szczęśliwy; — cuchnące: jesteś oszczercą;

— nie módz otw orzyć ust: choroba, a naw et śmierć.

Ustęp (wychodek): jeśli czysty: zdrowie; — jeśli śmierdzący:

brzydkie sprawki.

Ustronna uliczka: czyny twe niegodne widać światła dziennego.

Utykać: raz mówisz tak, drugi raz nie, gdzie p raw d a?

Uwalać się czemś jasnem, np. mąką: wesołość; — czemś ciemnem,

  1. błotem: smutek; — łajnem: pomyślność, dziedzictwo.

Uwertura: nie udawaj mecenasa sztuki, boś na to za głupi.

Uwieść dziewczynę lub kobietę: dostaniesz kopniaka od tej osoby,

od której się tego najmniej spodziewasz.

Uwięzić kogo: trzym aj język na uwięzi, bo dużo nim broisz

Uzbrajać się: jesteś tchórzem podszyty.

Uzdę zakładać koniowi: naucz się zachowyw ać cudze tajemnice

i wal w pysk oszczercę.

Uwieńczyć kogo: piękną cnotą byłaby wdzięczność, gdyby istniała,

ale jej niema; — być uwieńczonym: wieńce byw ają rozmaite,

ty otrzym asz ,,grochowy“ .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik T

Sennik W