w

Sennik T

Tabaczarka: niechlujstwo otoczenia będzie powodem gniewu.

Tabakę zażyw ać: daną ci będzie bardzo pożyteczna rada; — tabakę

rozsypyw ać: bezradność w kłopocie.

Tabakierka: wejdziesz w dysputę o minionej przeszłości.

Tabelę przeglądać lub układać: unormuj sw e życie.

Tablica z afiszami: rozryw ki i now iny; — tablica szkolna: trudy

i m ozoły.

150

Tabor (obóz): przygotuj przyjęcie, przybędzie dużo gości.

Tabun koni: wolnomyślność twa za daleko sięga.

Taca: czy obfitość jadła i napoju wystarcza ci do szczęścia?

Taczki: ciężkie czekają cię przejścia.

Tafelki zupy: pchaj do czasu biedę, — będzie wnet lepiej.

Tafla szklana (patrz: Szkło).

Tajanie śniegu: tak zmarnieją twoje marzenia.

Tajemnicę odkryć: narazisz się na utratę przyjaźni.

Taksę płacić: pewny wyjazd na wakacye.

Takt wybijać: ludzie — jak ty lekkomyślni, to niedbale napisane

nuty, którym brak taktu w towarzystwie.

Talary: co minęło, już nie wróci, został tylko żal.

Talent okazać do czegoś: o chlebie i wodzie dni swoje pędzić

będziesz.

Talerze układać: goście; — talerze tłuc: przegrana sprawa.

Talia kart: masz 52 ,,za“ na jedno ,,przeciw“ we wiadomej

sprawie, tylko odwagi!

Talizman: kto wierzy w gusła, temu ręka uschła, — N. N. jest

twoim puklerzem.

Tama: przeszkoda w interesach, — drugi konkurent, panna nie

wie, którego wybrać?

Tancerka: jako mecenas podkasanej muzy, stałeś się niemożliwym

; — pannie upadek moralny.

Tańcować: zmarnujesz życie na drobnostki; — patrzeć na produkcye

taneczne: zawikłania życiowe; — taniec żyw iołowy,

dziki: wiadomość o śmierci.

Tandeta: nie zbywaj byle czem poważnych kwestyi życia.

Tanki (elektryczne auta wojenne): stanie na twej drodze człowiek,

który cię zechce zgnieść moralnie, uważaj więc, byś

wroga nie obdarzył(a) zaufaniem.

Tannina: krwawe zapasy.

Tapczan: jeśli nie odwołasz wypowiedzianego oszczerstwa, stracisz

dobrą opinię.

Tapetować pokój: zmiana miejsca pobytu.

Tapicer: za drogie pieniądze nabędziesz rzecz mało wartościową.

Tarantula (pająk jadowity): rana w sercu.

Taras: zarozumiałość i egoizm „przyjaciół41 będą powodem goryczy

i zmartwienia twego.

Tarcica: drobny zysk przy znacznym interesie.

Tarcza, zasłaniać się nią: odeprzesz zarzuty; — widzieć tarczę:

spokój sumienia.

Targ (targowica): nazyw ają cię łowcą posagowym, bo tylko do

posażnych panien się zbliżasz, ale i tak ożenisz się bez grosza;

— panna niech nie patrzy na wysokie stanowisko, tylko

na charakter starającego.

Tartak: niespodziewanie prędkie załatwienie spraw y, lub małżeństwo.

Taryfa: czy kupujesz, czy sprzedajesz, nie naciągaj bliźniego

twego.

Tasiemiec (soliter): długo, bardzo długo czekać będziesz na to,

co swem szczęściem mienisz.

Taśma: śmierć od wypadku.

Tasować karty: nie wywołuj zamieszania w towarzystwie.

Tasznik: śmierć najukochańszego dziecka.

Tatarak (kalmus): unikaj trzęsawisk i bagien moralnych.

Tatara widzieć: strzeż się towarzyskiego bandyty.

Tatarka: nie daj się ,,zjeść w kaszy“ byle durniowi.

Tchawicę widzieć obnażoną: choroba gardła; — być chorym

na tchawicę: nie gardłuj tak za N. N., bo nie w art tego.

Tchórz (zwierzę): gdzie się obrócisz, smród za tobą goni: dla

gospodarza strata drobiu.

Teatr (patrz: Przedstawienie).

Technik: jesteś zdolny do wszystkiego, tak w dobrem, jak i złem.

Tęcza: pojednanie zwaśnionych; — widzieć ją tuż nad sw ą głow

ą: śmierć w rodzinie; — widziana podwójnie lub potrójnie:

niespodziewana pomyślność.

Tęczówka zdrow a: pańskie oko konia tuczy; — zapalona: gdzie

nie dojrzysz okiem, tam dołożysz workiem.

Teka: nie poluj na godności, ludzie już się na tobie poznali.

Telefon: należałoby ci chodzić z dzwonkiem u szyi, bo zawsze

zjawiasz się wtedy, gdy jesteś najmniej pożądany(a); —

nagła wiadomość.

Telegrafować: nagła wiadom ość; — telegram otrzym ać: odziedziczysz

majątek.

Teleskop: nie patrz na świat przez różowe szkiełka.

Temperować ołówek: zdałoby ci się utemperować twe obyczaje.

Temblak: mieć rękę na temblaku: zachorujesz za zapalenie staw

ów .

Temperaturę mierzyć: dostaniesz gorączki, — gość z gorzelni

lub brow aru.

Tenora słyszeć: rozkosz i zys’k.

Teolog: (patrz: Kleryk).

Tępić szczury lub t. p.: porzuć zbytki, bo od zbytków rozum

ludzki tępieje.

Tercyan: pogawędka z kolegą na tem at czasów szkolnych.

Termin sądow y: piać na czas długi, bo cię zjedzą procenta.

Terminatorem być: niech rzetelna praca żywot ci umila; — terminatora

widzieć: zajście z ulicznikiem.

Termometr: bądź zimnym, albo gorącym , ale nigdy ciepłym.

Terpentyna: zanadto jesteś zapalny(a) na wdzięki płci pięknej

(brzydkiej).

Teść (teściowa): świekry i teściowe — głowy wężowe, a jakże!

Testament robić: długie i szczęśliwe życie.

Tętent konia słyszeć: miły gość z daleka i nowina cię czeka.

Tętnica przecięta, obw iązywać ranę: uratujesz komuś życie, —

zresztą patrz: Rana.

Tężec: pozbądź się sztywności towarzyskiej, a będziesz pożądany(

a).

Tkać: nie urabiaj plotek. i

Tlen wdychiwać: ciężka choroba — w Bogu ratunek.

Tłoczek (tłuczek) do orzechów: nie kładź palca między drzwi.

Tłomoczek nieść: podróż z przeszkodami.

Tłom aczyć coś komu: nie bądź opryskliwym, bo to cię wcale nie

czyni ,,światowcem“ ; I—- tłomaczyć dzieło: ciężka praca

cię czeka.

Tłum ludzi: znajomych masz dużo, przyjaciół ci brak.

Tłuściocha widzieć: kto tłusto jada, zwykle sucho gada; — tłuściochem

być: nie możesz to inaczej żyć, jak tylko jeść i pić?

Tłustość, tłuszcz (patrz: Słonina, Smalec).

Toaleta: kto się za wiele mizdrzy, ten się nie podoba.

Toasty wznosić: własna chwalba… śmierdzi.

Toczyć (tokarnia): zawsze równo i wesoło twojego życia potoczy

się koło.

Tokaj: kto sobie zanadto dogadza, to mu się charakter przeradza.

Tokowanie ptactw a: parniom i kawalerom małżeństwo, małżonkom

dużo zdrow ych dzieci.

Tonsurę oglądać: dostaniesz w prezencie dziurkę z obw arzanka.

Tonąć: przypadek w podróży, — zerwanie bogatego ożenku, —

bankructwo finansowe.

Topić kogoś lub coś, np. szczenięta: szczęście swe topisz w truciźnie

grzechu.

Topielca widzieć: przykry wypadek w podróży, w ezwanie za

świadka.

Topola: wyrosłeś(aś) wielki(a) a głupi(a).

Topór: niesnaski domowe.

Torba: ruina majątkowa.

Toreadora widzieć: krowa, która głośno ryczy, mało mleka daje.

Torebka damska: zdobędziesz tajemnicę osoby, na której ci wacie

zależy.

Torf (torfowisko): jesteś na drodze do zrobienia wielkiego m ajątku.

Tornister szkolny: koleżańska zabaw a: — pozatem trud i nędza.

Tort: otrzym asz podarunek, lecz nie dowierzaj tym, co słodkie

praw ią ci słówka.

Torpedy: tak łatw o gniewem wybuchasz, że cię ludzie łacno poczytają

za gbura.

Tortury: u boku ukochanej osoby zobaczysz szczęśliwego rywala(

lkę).

Totalizator: koń-by się śmiał z twoich dowcipów, gdyby je rozumiał.

Towar w ypakow yw ać: będziesz liczyć dobytek swój lub w y praw

ę ślubną; — sprzedaw ać: wielkie zyski; — dla kupca

i przem ysłowca: bankructwo, — dla małżonków: rozwód.

Tow arzystw o liczne: siedź w kącie, znajdą cię.

Tow arzysze z pod czerwonego sztandaru: szanuj cudze przekonania,

lecz nie sprzeniewierzaj się swoim.

Trąba: źli ludzie nastają na twój honor.

Trąd: tajne knowania wrogów’.

Trafiać do celu: dużo jeszcze w o d y upłynie, nim osiągniesz coś

zamierzał, bo człowiek strzela, a Bóg kule nosi.

T ragedya w teatrze: wesołe życie: — tragedya w rodzinie: nie

marnuj grosza na karty, alkohol i kobiety, (patrz: Komedya).

154

Tragarz: trudy i zmartwienie.

Traktament: przyjdą czasy, że będziesz nieraz głodny.

Traktat zawierać: pojednanie zwaśnionych, — korzystny interes

handlowy, — zaręczyny.

Traktyernia: praw ie wyginęła już na szczęście rasa, w ołająca:

„jedz, pij i popuszczaj p asa“ .

Tramwajem jechać: nie stać cię dziś na dorożkę, a jednak niedługo

będziesz własnym jeździć powozem.

Tran pić: obłowisz się tłustą sukcesyą.

Transparent: zbytnia tw a oszczędność pozwala cię przejrzeć na

wylot.

Transport tow arów : pozbędziesz się natrętów.

Tratwa: strzeż się w ody więcej niż ognia, bo w wodzie pisany

ci wypadek.

Trawa bujna: rozkosze życia; — kosić ją: lekkomyślność tw a będzie

powodem utraty szczęścia; — rozciągać się na zielonej

murawie: śmierć.

Trębacz: będziesz przedmiotem owacyi i oracyi.

’I refić włosy: mężczyzna dostanie żonę z przypinaną fryzurą, – –

panna łysego adoratora, —- oboje grzeszą zarozumiałością.

Trefne jadło: korzystne kupno lub sprzedaż.

Trełować: nie zmieniaj przekonań jak rękawiczki, bo ci niebawem

nikt wierzyć nie będzie.

Tren: takie szczęście za tobą się wlecze, jak za sarną ogon.

Tresować zwierzęta: strzeż się wypadku w menażeryi i tego

człowieka, który się pozornie twojemu kierownictwu poddaje.

Trociny: przykre rozstanie, — rozwiane marzenia.

Trociczka: „kadzenie*1 nie pomoże, łapówkę daj nieboże.

Trofea zwycięskie: honor i strata.

Trójkąt: dla małżonków niesnaski z powodu tak zwanego „trójkąta

małżeńskiego”, — dla osób wolnego stanu: powodzenie

zamysłów.

Trójnóg: nie wierz żadnym wróżbom, kto w ierzy w gusła, temu

ręka uschła.

Tron: honorowe odznaczenie.

Truciznę przyrządzać: nie dawaj złego przykładu: — truciznę

pić: ciężkie zmartwienie w rodzinie.

Trufie: przyrost majątku.

155

Trudną rzecz mieć do załatwienia: w ytęż siły, abyś dopiął celu,

bo samo z siebie nic się nie zrobi.

Trumna: wyzysk i oszustwo godne kryminału, — w domu choroba.

Trunek: jako zwolennik zasady: „po kiełbasie napijwa się**… dogadzasz

chuci, zubożasz rodzinę. #

Trup: rezygnacya; — truip w trumnie: opadną cię chciwe krw awicy

twej wampiry.

Trupią głowę widzieć: fatalna wróżba.

Truskawki: dla gospodyń mszyce w ogrodzie; — dla młodzieży:

zalecanki; — dla mężczyzn: w ydatek na podarunki.

Trutnie: za każdego kpa, będzie innych dw a: — panny niech się

strzegą zarozumialców.

Trybularz: uważaj, bo nie każde „kadzidło1* pachnie i nie zawsze

sprawia przyjemność.

Trubunał: będziesz w zyw any przez sąd.

Trybuszon (patrz: Korkociąg).

Trykoty: zdrada małżeńska.

Tryumfalna bram a: czekają cię męki niepewności.

Trzaski (patrz: Wióry).

Trząść się ze strachu: odw aga tw a zjedna ci szacunek ogólny

i serce ukochanej osoby.

Trzcina rosnąca: daleka podróż; — trzym ać ją w ręce: fałszyw y

przyjaciel obok ciebie.

Trzepać d yw any: pozbędziesz się z domu natrętów i choroby.

Trzęsawisko, grzęznąć w niem: groźne niebezpieczeństwo; —

ominąć je: wyjdziesz cało z przygody.

Trzęsienie ziemi: ważne wypadki polityczne, nieszczęśliwy w y padek

w rodzinie.

Trzeszczenie gałęzi słyszeć: strzeż się podstępu.

Trzewiki nowe: jesteś pożądanym(ą) w tow arzystw ie; — podarte:

ząpomniano o tobie tam. gdziebyś rad(a), aby pamiętano.

Trzeźwić omdlałego: uczciwem postępowaniem uratujesz poszkodowanego

na sławie i majątku.

Trzmiel: w stydź się lenistwa i chęci życia cudzym kosztem.

Trzoda: powodzenie w interesach, — dużo dzieci w rodzinie,,

(patrz: Świnia).

Trzon od siekiery lub t. p.: na nic nie zd a się narzędzie, g d y rąk

do p ra c y nie będzie.

Trzos pełen pieniędzy: s tr a ta m atery aln a, złodziej.

Trzplotać się: nie udaw aj dow cipnego (ej), g d y m asz wodę

w głowie.

Trzy, jako cyfra: jesteś 3 ra z y głupszy(a), niż byłeś(łaś) w czoraj,

lecz m asz więcej szczęścia niż rozum u; — trz y sztuki czegoś

posiadać: d o b ra w ró ż b a ; -— trzynaście: niepowodzenie,

ry ch ła śmierć; — trzydzieści, trz y s ta : zdobędziesz w net

majątek.

T u b a : stra ta , której ani policya, ani ż a o d a rm e ry a pow rócić nie

zdoła.

Tuberoza: smutek, zerw anie narzeczeń stw a.

Tuczyć dró b : p rzy ro st dobytku gospodarczego, — nie karm

d a rm o zjad ó w .

Tuje (patrz: C yprys).

Tulić się do kogoś: nie dow ierzaj lizuniom.

Tulipa: podejrzliw ość podkopie twój spokój.

Tułać się: nieczyste sumienie nie daje ci spokoju.

T ułów ludzki: w ezw an ie na św iadka do sądu.

T u m an y kurzu: byłeś, jesteś i zostaniesz frazesow iczem , m ów isz

..na w ia tr ” : dużo słów , m ało treści.

Tunel: gdzie nie m ożna przeleżć, trzeb a podleźć.

Tupać nogam i: gdzie nie dopisze racya, zostaje kij i pro w o k acy a.

T u rb a n : ze w schodu p rzy b ęd zie osoba, któ ra stanie się najm ilszą

sercu tw em u.

Turek: dużo złego na jednego, m asz 100 ideałów , a żadnej idei.

Turkawki: p o żąd an e „ sa m -n a -sa m ” z ukochaną osobą.

Turkot pow ozu lub w ozu: niemiła now ina.

Turkus: nie zaw iedziesz się na p rzy w iązan iu ukochanej osoby.

Turma (więzienie): ciężkim jest ż y w o t żołnierza, gdy go miłość

opancerza.

Turnia tatrza ń sk a : w gó rę w znoś serce i ducha, a B óg tw y ch

m arzeń w ysłucha.

Turniej, b yć w idzem , albo b rać udział w turnieju: będziesz sędzią

polubow nym i rozjem cą w b a rd z o w ażnej spraw ie.

T u sz (w od n y ): nie zapalaj się tak b a rd z o do N. N., bo cię tam

w n et zim ną w o d ą obleją.

Tasz (atram en t): nie oczerniaj drugich, to i d ru d zy ciebie nie

będą. .

Tutki c y g a re to w e : pustki m asz w głow ie i pustki w kieszeni, a

dmiesz jak nadęty.

Tuzin czegoś mieć: strzeż się dom ow ego złodzieja.

T w a ró g (patrz: Ser).

T w a r z w łasn ą widzieć odbitą wiernie w zw ierciadle: jesteś sa m

olubem : — odbitą z p ew n ą zmianą, zniekształconą: c h o ro

b a; — odbitą w’ wodzie: ukochaj naturę, ona otoczy cię

s w y m blaskiem.

Twierdza: długo musisz się starać, zanim zdobędziesz serce i

kę N. N.

Tyć nagle: niespodzianie odziedziczysz m ajątek.

T yczyć groch, fasolę: namyśl się i ro zw aż, zanim z kimś przez

„ t y 44 m ów ić sobie zaczniesz.

Tydzień czasu: co nagie, to po dyable, — spiesz się powoli, a

dopniesz celu.

Tygiel: nie łaź do kabalarek i w różbitów , bo i tak nie ominą cię intrygi, knute przez rzekom ych przyjaciół.

Tygodnik red ag o w ać: bez żadnej w in y m asz dużo nieprzyjaciół,

k tó rz y m ają do ciebie t. zw. ,,pretensye“ .

T ygrys: nieubłagany w ró g stanie na twej drodze.

Tyłek goły widzieć: będziesz świadkiem ord y n arn ej zw ad y .

Tynf (sta ro d a w n y polski grosz s re b rn y ): „ d o b ry żart, tynta

w a r t 14, — w esołem usposobieniem zyskasz sym patyę.

Tynkow ać dom: nie używ aj tak dużo kosm etyków .

Tysiączkę mieć: obejdź się smakiem, nie będziesz mieć tego, na

co m asz ochotę.

Tytuł o trz y m ać : próżność ukarana.

Tytoń: nie m arnuj zdrowia i g rosza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik Sz

Sennik U