w

Sennik akrobata

Akrobata

: szczęście w nieszczęściu, — zwichnięcie nogi lub ręki.

Skomentuj

sennik, sennik polski, sennik a

Sennik akacja

sennik, sennik polski, sennik a

Sennik admirał