w

Sennik Bez

Sennik Bez

kwitnący: choremu uzdrowienie, — zdrowemu radość; — bez czarny: dostaniesz wymiotów albo gośćca.

Sennik Besztać

Sennik Bezbronnym