w

Sennik Cebula

Sennik Cebula:

łzy; — jeść ją: zaraza w domu, — kto ma krowy: szczęśliwe ocielenie.

Skomentuj

Sennik Car

Sennik Cedzić przez sito lub przetak