w

Sennik Cerować

Sennik Cerować:

pogodzenie zwaśnionych, spłata długu.

Sennik Cerkiew

Sennik Cesarza widzieć