w

Sennik Chusta biała

Sennik Chusta biała:

śmierć w rodzinie; — czarna: żałoba; — jaskrawa: wesele.

Sennik Chrząszcz

Sennik Chrystusa widzieć