• bioróżnorodność

    Opublikowano w:

    Projekt Bioróżnorodność na terenie L`Oréal Warsaw Plant 

    Ochrona roślin  i zwierząt może być elementem strategii zrównoważonego rozwoju firm na całym świecie. Niektóre z nich uwzględniają działanie na rzecz wsparcia środowiska w globalnych programach długofalowych, takich jak program „Sharing Beauty with All” w Grupie L’Oréal. Troska o przyrodę może mieć także wymiar lokalny – przykładem jest projekt mający na celu ochronę flory i […]

    Czytaj więcej