w

Projekt Bioróżnorodność na terenie L`Oréal Warsaw Plant 

Ochrona roślin  i zwierząt może być elementem strategii zrównoważonego rozwoju firm na całym świecie. Niektóre z nich uwzględniają działanie na rzecz wsparcia środowiska w globalnych programach długofalowych, takich jak program „Sharing Beauty with All” w Grupie L’Oréal. Troska o przyrodę może mieć także wymiar lokalny – przykładem jest projekt mający na celu ochronę flory i fauny obecnej na terenie L`Oréal Warsaw Plant. W kwietniu 2019 roku rozpoczęto inwentaryzację terenu wokół fabryki, dzięki czemu uzyskano ogólny pogląd na temat poziomu bioróżnorodności roślin i zwierząt oraz opracowano strategię utrzymania, jak również zwiększenia bogactwa gatunkowego w strefach, które mają do tego potencjał. 

Przeprowadzona we współpracy z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza wykazała wysoką wartość przyrodniczą terenu z dużym potencjałem na wzbogacenie obecnej bioróżnorodności. W trakcie 38 wizji lokalnych naukowcy zidentyfikowali 264 gatunki roślin naczyniowych i 91 gatunków ptaków – to 1/5 wszystkich gatunków obecnych w całej Polsce. Ponadto na terenie wokół fabryki L`Oréal Warsaw Plant zaobserwowano także m.in. 217 gatunków motyli nocnych i 24 gatunki motyli dziennych, 115 gatunków chrząszczy i ponad 80 innych gatunków owadów

Za realizację projektu Bioróżnorodności odpowiadał zespół wybitnych specjalistów i naukowców z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony środowiska. Wśród nich znaleźli się dr Marta Skowron Volponi (entomolog), dr Lucjan Rutkowski (botanik), mgr Leszek Wasielewski (ornitolog), dr hab. Marek Kozłowski (koleopterolog), dr Łukasz Dawidowicz (lepidopterolog), dr Bartłomiej Popczyk (chiropterolog) i mgr Paulo Volponi – przyrodnik oraz prezes Fundacji ClearWing. 

Inwentaryzacja została dokonana w sposób całkowicie przyjazny naturze, uniknięto poławiania osobników, naukowcy obserwowali i dokumentowali życie flory i fauny obecnej na terenie fabryki w Kaniach.

Działania na rzecz ochrony przyrody

Opracowana strategia zakłada ochronę bioróżnorodności w kilku etapach. Wśród zrealizowanych do tej pory działań można wymienić m.in. utworzenie specjalnych otworów w płocie, które zapewniają swobodną wędrówkę m.in. płazom zamieszkującym pobliskie tereny. Ze względu na potencjał do rozwoju bioróżnorodności ryb, płazów, gadów, a nawet bezkręgowców podwodnych, podjęto działania mające na celu oczyszczenie małego stawu znajdującego się w pobliżu zakładu.

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej pracowników fabryki w Kaniach odbyło się już 10 sesji warsztatów, w których udział wzięło 165 osób. Działania edukacyjne poświęcone tematom ochrony środowiska są kierowane także do najmłodszych. W ramach współpracy L`Oréal i Gminy Brwinów cyklicznie organizowane są zajęcia poświęcone ekologii. W roku 2019 odbyły się 24 eko lekcje dla blisko 470 dzieci w szkołach.

Wśród aktualnie przeprowadzanych przez fabrykę w Kaniach działań jest montaż moskitier, regularny monitoring jakości wody w dużym stawie oraz aranżacja zimowisk dla jeży i zaskrońców, do których posłużą patyki i liście zebrane w okolicznym terenie. Do końca 2020 roku planowane jest także zabezpieczenie gniazd mrówek z rodzaju Formica oraz sadzenie krzewów i drzew, które zimą dostarczą pożywienia ptakom zamieszkującym obszar sąsiadujący z fabryką. W ramach przyjętej strategii przewidziane są także prace związane z oczyszczaniem wody w dużym stawie oraz montażem fontanny, której obecność przełoży się na zwiększenie natlenienia wody. W planach jest także budowa 4 typów hoteli dla owadów: z gliny, pustych łodyg lub słomy, doniczek kamionkowych i kamieni. Docelowo najbardziej oddalona od fabryki strefa, która leży w południowo-zachodniej części terenu,  stanie się Ostoją Bioróżnorodności L`Oréal Warsaw Plant i miejscem zajęć edukacyjnych ze specjalnie wyznaczoną ścieżką dla odwiedzających fabrykę. 

Zielona fabryka

Fabryka L`Oréal Warsaw Plant od lat podejmuje inicjatywy, które pozwalają na produkcję kosmetyków w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów programu Sharing Beauty With All jest zmniejszenie zużycia wody. W tym celu sukcesywnie realizowana jest koncepcja tzw. „suchej fabryki”. Uruchomienie stacji recyklingu wody, która jest „zielonym sercem fabryki” pozwala na oczyszczanie ścieków i odzyskiwanie tego surowca o wysokim standardzie. Może być ona ponownie wykorzystywana w procesach około produkcyjnych, w efekcie czego L`Oréal Warsaw Plant nie emituje ścieków poza teren fabryki.

Uruchomienie projektu przyczyniło się do zredukowania zużycia wody o 40 proc. w porównaniu z rokiem 2005, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220%. To także jeden z elementów realizacji koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Za wdrażanie idei zrównoważonej produkcji i realizacji koncepcji „dry factory”, w tym budowy Stacji Oczyszczania Wody L’Oréal Polska została wyróżniona w 8. Edycji Listków CSR Polityki, w której otrzymała także Biały Listek CSR. Oprócz tego, jako jedyna firma z branży kosmetycznej, pojawiła się w VII Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce. Projekt Bioróżnorodności został opisany także w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

program afiliacyjny

Jak zarabiać na programie afiliacyjnym?

mama w domu z dzieckiem

50% mam łączy pracę i opiekę nad dziećmi w czasie pandemii. Nie jest łatwo