w

Sennik Duchowieństwo

Sennik Duchowieństwo:

przy ceremonii wesołej (prymicje, ślub, procesja): radość; — przy ceremonii smutnej (pogrzeb): żałoba.

Skomentuj

Sennik Dukat

Sennik Dumkę śpiewać