w

Sennik Dostęp

Sennik Dostęp łatwy:

szybko cel osiągniesz; — dostęp trudny: wiele przeszkód w osiągnięciu celu.

Skomentuj

Sennik Doświadczać jakiegoś miłego uczucia

Sennik Dowcip