w

Sennik Drzemać

Sennik Drzemać:

nie zasypiaj gruszek w popiele, co masz uczynić, czyń zaraz.

Skomentuj

Sennik Drzeć pierze

Sennik Drzewo