w , ,

Sanepid wprowadził obowiązkową dezynfekcję budynków mieszkalnych

biodezynfekcja
dezynfekcja

Dokładnie dwa miesiące po wprowadzeniu stanu epidemicznego Główny Inspektorat Sanitarny zarządził dezynfekcję budynków mieszkalnych. Sanepid wydał również konkretne wytyczne dotyczące tego, jak spółdzielnie mieszkaniowe mają postępować w przypadku chorych na COVID-19. Do tej pory właściciele i osoby zarządzające budynkami mieszkalnymi na własną rękę dbały o utrzymanie swoich nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, ponieważ brakowało w tej kwestii odgórnych zaleceń. Większość spółdzielni mieszkaniowych regularnie odkażała klatki schodowe, korytarze i windy.

Dezynfekcja miejsc wspólnych

Dwa miesiące po wprowadzeniu stanu epidemicznego Sanepid wydał szczegółowe zalecenia w tej kwestii, powołując się na art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na podstawie powyższej ustawy wprowadzono obowiązek dezynfekcji miejsc wspólnych w budynkach mieszkalnych oraz najczęściej dotykanych przez mieszkańców powierzchni, np. poręczy, klamek i guzików w windach.

Dezynfekcja klatek schodowych, korytarzy, wind oraz innych powierzchni wspólnych już teraz stanowi niemały wydatek dla wspólnot mieszkaniowych. Tymczasem profesjonalne odkażanie budynku środkiem wirusobójczym to miesięczny koszt w wysokości kilku tysięcy złotych, a zabieg ten należy regularnie powtarzać. Czy znajdzie to odzwierciedlenie w podwyżce czynszów?

Jak postępować z chorymi

Sanepid wydał również konkretne wytyczne dotyczące postępowania w przypadku osób przebywających na kwarantannie lub z potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Właściciele i zarządcy nieruchomości zostali uprawnieni do przesunięcia terminu usuwania usterek w ich mieszkaniach. Wyjątkiem mają być poważne awarie, które zagrażają bezpieczeństwu lub potrzebom bytowym mieszkańców. W ich przypadku interwencję należy wcześniej skonsultować z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, a osoby usuwające awarię muszą zostać wyposażone w stosowne środki osobistej ochrony.

Skuteczny sposób na dezynfekcję?

Jednym z najbardziej skutecznych a zarazem ekologicznym sposobem dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń jest dezynfekcja poprzez zamgławianie. Oczywiście pod warunkiem zastosowania środka, który daje takie efekty, a który zapewni woda demineralizowana w połączeniu z kwasem podchlorawym. Metoda ta daje bardzo wysoką skuteczność poprzez wysoką absorpcję wytwarzanej mgły w najbardziej niedostępne zakamarki pomieszczeń. Zaletami tej metody jest również w miarę niski i dostępny koszt usługi, jak również możliwość korzystania ze zdezynfekowanych pomieszczeń już w niecałą godzinę po jej przeprowadzeniu.

 

Skomentuj

kosmetyczne inspiracje, dzień matki

Kosmetyczne inspiracje na Dzień Matki

PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE

Jak kupować online (i nie tylko), by nie wpaść w długi