w

Sennik Dozorca

Sennik Dozorca domu:

fałszywy przyjaciel; — dozorca więzień: kara cię czeka.

Skomentuj

Sennik Dowódca

Sennik Dożynki