w

Sennik Drzwi

Sennik Drzwi otwierać:

gość miły; — zamykać: wstyd w domu; — nie móc otworzyć: darem ny trud.

Skomentuj

Sennik Drzewo oliwne

Sennik Dubeltówka