w

Sennik Bezskuteczność

Sennik Bezskuteczność

usiłowań: nie ustaw aj w działaniu, a dopniesz celu.

Skomentuj

Sennik Bezsenność

Sennik Bezwstydnym