Inwestowanie w złoto
w ,

Inwestowanie w złoto – najważniejsze kwestie z tym związane

Złoto jest powszechnie wykorzystywanym i akceptowalnym środkiem płatniczym i nośnikiem wartości pieniądza. To także element bezpiecznej przystani inwestycyjnej.

Złoto jest powszechnie wykorzystywanym i akceptowalnym środkiem płatniczym i nośnikiem wartości pieniądza. To także element bezpiecznej przystani inwestycyjnej. Kiedy na rynkach finansowych panuje chaos i zapaść, najlepiej przeznaczyć swój kapitał na takie bezpieczne aktywa, które zabezpieczą jego wartość. Złoto nadaje się do tego celu wprost znakomicie. Warto dowiedzieć się zatem, jak prowadzić inwestycje z wykorzystaniem złota?

W jakim momencie rozważyć inwestycje w złoto?

Patrząc na wykresy prezentujące kurs złota na rynkach światowych można zauważyć pewną prawidłowość. Mianowicie cena złotego kruszcu rośnie wówczas, gdy na rynkach finansowych panuje zamieszanie, spadki i chaos. Duża nerwowość inwestorów, spadające ceny akcji na giełdzie czy walut na rynku Forex, powodują, że inwestorzy upłynniają swoje dotychczasowe inwestycje i zwracają się w kierunku bezpiecznych form lokowania kapitału. Jedną z nich jest z pewnością złoto, które przechowuje wartość pieniądza, sprawiając, że nie traci on w związku z inflacją, a nawet hiperinflacją.

Najlepszym sposobem na ryzyko dewaluacji pieniądza będzie podjęcie inwestycji w złoto w formie fizycznej. Jednocześnie dobrze będzie sprzedać posiadany kruszec wtedy, gdy jego wycena zbliży się do maksimum, a sytuacja w gospodarce krajowej i światowej zacznie się stabilizować.

Musimy podkreślić, że są i takie okresy, gdy złoto nie zyskuje, a traci na wartości, np. w czasie gdy inflacja spada, a gospodarka przeżywa czas prosperity. Sprzyja wzrostom cen złota niepewność rynkowa i społeczna, powstanie obaw o ogólną kondycję systemu finansowego czy o potencjalne konflikty polityczne. Popyt na złoto jest wówczas dużo większy, a podaż znacząco nie ulega zmianie, dlatego siłą rzeczy i w związku z prawami rynkowymi złoto musi wówczas drożeć.

Złoto w formie fizycznej

Inwestycje w złoto można prowadzić z wykorzystaniem złota w formie fizycznej lub papierów wartościowych, których cena w pewien sposób powiązana jest z wyceną złotego kruszcu. Przy inwestycjach w złoto fizyczne można kupować złote sztabki, zawierające co najmniej 95 proc. czystego złota, pochodzące z mennic o znakomitej reputacji. Natomiast inną formą inwestowania w złoto fizyczne jest kupowanie monet bulionowych, najlepiej takich, które są powszechnie akceptowalne i mają co najmniej 90-proc. udział czystego złota. Problemem przy takich inwestycjach jest konieczność przechowywania złota fizycznego np. w skarbcu banku, w skrytce czy też we własnym sejfie domowym. Jest ono aktywem mało płynnym, dlatego nie tak łatwo jest wycofać się z takiej inwestycji. Łatwiej to zrobić, jeśli do sztabki czy monet dołączony jest papierowy certyfikat autentyczności.

Złoto w formie papierowej

Drugą formą inwestowania w złoto może być skupowanie różnych papierów wartościowych czy instrumentów finansowych, dla których kierunek kursu wyznacza cena złota. Może mieć ono formę kontraktów terminowych na złoto, funduszy ETF prowadzących inwestycje w złoto fizyczne lub skupujących kontrakty terminowe na złoto, czy też jednostek uczestnictwa w funduszach kupujących akcje spółek wydobywających złoto bądź złoto w formie fizycznej. Takimi instrumentami łatwiej się obraca

Złoto znakomicie nadaje się do zdywersyfikowania swojego portfela inwestycyjnego. Wszystko dlatego, że w niewielkim stopniu koreluje z innymi aktywami, jakie mogłyby się w nim znaleźć. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/surowce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jak odmienić swój dom za niewielką cenę?

Jak odmienić swój dom za niewielką cenę?

Zabiegi SPA

Zabiegi SPA, które pomagają zadbać o skórę po lecie