w

Kobiety czy mężczyźni – kto zdradza częściej?

W powszechnym mniemaniu pokutuje mit mężczyzny jako osoby niewiernej w związku. Taka teza wynika z przekonań obowiązujących również i w naszym kręgu kulturowym. Mało tego, mężczyźnie zdradę łatwiej się „wybacza” i ją rozumie – wielokrotnie bowiem mężczyzna, mogący poszczycić się licznymi kontaktami seksualnymi, postrzegany jest jako osobnik atrakcyjny i cieszący się powodzeniem, kobieta zaś znajdująca się podobnej sytuacji definiowana jest jako osoba o niskiej moralności.

Tymczasem najnowsze badania pokazują, że stan faktyczny wcale nie jest tak jednoznaczny jak mogłoby się wydawać. Tymczasem badania Centrum Profilaktyki Społecznej jasno wskazują, że choć mężczyźni częściej decydują się na „skok w bok”, kobiety częściej wikłają się w długotrwałe romanse.

Nieco inaczej wyglądały badania naukowców brytyjskich. W opracowaniach przez nich stworzonych moglibyśmy wyczytać, że to nie płeć decyduje o skłonnościach do zdrady. Dużo większe znaczenie ma zajmowana pozycja społeczna i zawodowa. Naukowcy z Wysp przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w psychologii: wysoka pozycja zawodowa i związana z nią władza sprawia, że dużo większa jest pewność siebie danej osoby, a częściej słyszymy o męskich zdradach po prostu dlatego, że to panowie zajmują zwykle stanowiska kierownicze. Wraz ze wzrastającym równouprawnieniem kobiet następuje także równouprawnienie w sferze seksualnej. Mimo to w ankietach co czwarta kobieta przyznawała, że zdradziłaby partnera z mężczyzną pracującym w mundurówce, zaś co piąta wdałaby się w romans z mężczyzną reprezentującym autorytet i wysoką pozycję społeczną.

Polskie badania także potwierdziły związek zdrady ze sferą zawodową. Wśród naszych rodaków zdrada zdarza się najczęściej wśród mężczyzn służbowo podróżujących po kraju. Firmowe delegacje są wręcz okazją do masowych zdrad. Panowie jednak zdradzają częściej – do niewierności przyznaje się 39% z nich, wśród pań zaś 29% pytanych. To wartości znacznie wyższe niż w podobnej ankiecie przeprowadzanej w 2011 roku. Coraz częściej akty zdrady zdarzają się wśród osób o krótkim stażu małżeńskim co, zdaniem socjologów, wskazuje na słabe zaangażowanie emocjonalne w związek.

Panowie zdradzają częściej, jednak u pań doświadczymy większej ilości długotrwałych romansów. Częściej też u przedstawicielek płci pięknej zdrada jest wynikiem dłużej trwającego flirtu, który wymknął się spod kontroli. Kobiety częściej zdradzają także wskutek nietrzeźwości oraz przez nudę w stałym związku.

Według badań częściej zdradzają osoby zamieszkujące duże i średnie miasta niż osoby pochodzące ze wsi i małych miasteczek. Zdrada jest również powszechniejsza w przypadku osób z wyższym wykształceniem. Co ciekawe, polscy badacze podjęli wysiłek stworzenia socjologicznej mapy polskiej zdrady, co pozwoliło ustalić, że najwyższy współczynnik niewierności wykazują mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Kto częściej? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi.

Kiedyś może rzeczywiście mężczyźni byli płcią mniej wierną. Obecnie przemiany społeczne powodują, że proporcje te zaczynają się wyrównywać.

Za warstwę merytoryczną artykułu odpowiada redakcja Nagosc.pl .

Originally posted 2016-11-17 08:25:24.

Skomentuj

Bielizna do sukien wieczorowych

Inwestycja w siebie – może jakiś kurs?