Pieniądze

Premiera IV edycji raportu „Kobiety w Finansach”

Premiera IV edycji raportu „Kobiety w Finansach ” powstał na bazie badania przeprowadzonego wśród 766 respondentów reprezentujących sektor finansowy.

Badanie przeprowadzone zostało przez Antal wraz z CFA Society Poland, we współpracy z Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Celem badania jest analiza obecnej sytuacji na rynku pracy oraz wyróżnienie czynników determinujących karierę kobiet.

Wyniki raportu wskazują, że 93% kobiet reprezentujących sektor finansowy wskazuje, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. Jednocześnie, aż 94% pań ocenia, że w ich sektorze występują bariery mające wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet.

Porównując obecne dane z wynikami z poprzedniej edycji Raportu zauważamy także różnice w postrzeganiu barier mających wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet. Do największych barier zewnętrznych respondentki zaliczyły uwikłanie kobiet w tradycyjne role – 72 proc. (wzrost o 33 p.p. w stosunku do 2021 r.) oraz pomijanie kobiet przy awansach – 58 proc. (wzrost 42 p.p w stosunku do 2021 r.). Za główne bariery wewnętrzne na drodze kobiecych karier respondenci uznali fasadową skromność – 52 proc. (wzrost o 25 p.p. w stosunku do 2021 r.) oraz brak odwagi formułowania i wyrażania własnych potrzeb – 49 proc. (wzrost 27 p.p w stosunku do 2021 r.).

Co więcej, pomimo dyrektyw unijnych związanych z ESG, rosnącej liczby wdrażanych programów rozwojowych i polityk dotyczących zarządzania różnorodnością, kobiety pracujące w branży finansowej relatywnie rzadko osiągają najwyższe stanowiska.

 

Skomentuj

Zobacz też:

Inwestowanie pieniędzy Pieniądze

Bitcoin jest kobietą, cz. 2 – Jak przechowywać bitcoiny?

Zarówno kurs jak i popularność bitcoina stale rośnie. Od czasu naszego poprzedniego artykułu, tłumaczącego co każda kobieta powinna wiedzieć o
W dobrze prosperujących firmach okresowa ewaluacja jest obowiązkową praktyką mającą wpływ na rozwój całej firmy.
Jak oszczędzać pieniądze Pieniądze

Kompetencje miękkie coraz ważniejsze dla pracodawców

Osoby niemające kompetencji miękkich gorzej radzą sobie na rynku pracy. Brakuje im przede wszystkim łatwości i swobody podczas publicznych wystąpień