w ,

Premiera IV edycji raportu „Kobiety w Finansach”

Premiera IV edycji raportu „Kobiety w Finansach ” powstał na bazie badania przeprowadzonego wśród 766 respondentów reprezentujących sektor finansowy.

Badanie przeprowadzone zostało przez Antal wraz z CFA Society Poland, we współpracy z Bankiem BPH i Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Celem badania jest analiza obecnej sytuacji na rynku pracy oraz wyróżnienie czynników determinujących karierę kobiet.

Wyniki raportu wskazują, że 93% kobiet reprezentujących sektor finansowy wskazuje, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. Jednocześnie, aż 94% pań ocenia, że w ich sektorze występują bariery mające wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet.

Porównując obecne dane z wynikami z poprzedniej edycji Raportu zauważamy także różnice w postrzeganiu barier mających wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet. Do największych barier zewnętrznych respondentki zaliczyły uwikłanie kobiet w tradycyjne role – 72 proc. (wzrost o 33 p.p. w stosunku do 2021 r.) oraz pomijanie kobiet przy awansach – 58 proc. (wzrost 42 p.p w stosunku do 2021 r.). Za główne bariery wewnętrzne na drodze kobiecych karier respondenci uznali fasadową skromność – 52 proc. (wzrost o 25 p.p. w stosunku do 2021 r.) oraz brak odwagi formułowania i wyrażania własnych potrzeb – 49 proc. (wzrost 27 p.p w stosunku do 2021 r.).

Co więcej, pomimo dyrektyw unijnych związanych z ESG, rosnącej liczby wdrażanych programów rozwojowych i polityk dotyczących zarządzania różnorodnością, kobiety pracujące w branży finansowej relatywnie rzadko osiągają najwyższe stanowiska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bezpieczeństwo mobilne

Bezpieczeństwo mobilne – co trzeba wiedzieć

coraz więcej kobiet inwestuje

Minusy pracy zdalnej