w

W jakich sytuacjach fizjoterapeuta może odmówić wykonania zabiegu pacjentowi? Jakie ma podstawy prawne do takiego zachowania?

Takie czynniki jak przykry zapach czy niedociągnięcia związane z higieną również nie mogą być podstawą do odmowy wykonania zabiegu, ponieważ najczęściej są następstwem wieku czy stanu zdrowia (nietrzymanie moczu czy stolca, zaburzenia hormonalne czy choroby przewodu pokarmowego), ewentualnie sytuacji socjalnej.

Dodatkowo artykuł 20 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jasno reguluje prawo pacjenta do poszanowania godności. Przepis ten mówi, że pacjent ma prawo oczekiwać od personelu medycznego szacunku dla jego godności osobistej, poprzez dostrzeganie w jego osobie równoprawnego uczestnika stosunków międzyludzkich, czyli poszanowania jego podmiotowości.

W sytuacji, gdy pacjent ma braki w zakresie higieny fizjoterapeuta powinien spróbować ustalić przyczynę tego zjawiska i udzielić pomocy na tyle ile jest w stanie to zrobić, czyli na przykład skierować go do odpowiedniej poradni. Warto również nadmienić, że na podstawie art. 120 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej szpitale mogą zatrudniać pracowników socjalnych.

Odmowa leczenia czy wykonania zabiegu może mieć miejsce jedynie w przypadku ściśle określonych sytuacji, takich jak brak możliwości terapeutycznych, brak współpracy ze strony pacjenta (czyli na przykład ignorowanie zaleceń czy niestosowanie przedmiotów ortopedycznych). Ewentualną podstawą może być również wysuwanie roszczeń wobec fizjoterapeuty, znieważanie go czy stosowanie gróźb.

Tak samo jak w przypadku lekarzy, fizjoterapeuta odmawiając wykonania zabiegu ma obowiązek wskazania specjalisty, do którego pacjent musi się zgłosić w celu uzyskania dalszej pomocy. Takie sytuacje występują jednak niezwykle rzadko, dotyczą przeważnie pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi.

Inna możliwością jest sytuacja, w której fizjoterapeuta odmawia leczenia ponieważ wie, że na przykład inny lekarz specjalista ma możliwość poprowadzenia skuteczniejszej terapii (przykładowo ortopeda, który odmawia leczenia dziecka i wysyła je do specjalisty zajmującego się na co dzień pediatrią).

Warto również wspomnieć, że wykonanie zabiegu wymaga rzetelnej oceny stanu zdrowia pacjenta i jest uwarunkowane treścią zlecenia lekarskiego. W przypadku, gdy fizjoterapeuta dostrzeże jakiekolwiek przeciwwskazania co do wykonania zabiegu ma prawo do odmowy jego wykonania.  Jest do tego uprawniony ze względu na ogólne kwestie odpowiedzialności za możliwość spowodowania uszczerbku na zdrowiu pacjenta.  Fizjoterapeuta nie ma natomiast prawa do wykonania w to miejsce innego zabiegu na podstawie własnej diagnozy, taki zabieg musi być zlecony przez lekarza specjalistę.

Redakcja portalu
Artykuł został przygotowany przez redakcję krainajezior.info – regionalnego portalu turystycznego.

  1. Kiedy udać się do fizjoterapeuty?
  2. Najczęściej występujące choroby trzustki
  3. Jak ustrzec się przed boreliozą wiosną i latem?

Originally posted 2017-09-04 09:40:55.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

antracyt

Zgodnie z trendami – antracyt!

Stylizacje z białą koszulą