w

Kto czyta składy produktów?

Jednym z widocznych przejawów trendów związanych ze zdrowym życiem jest czytanie etykiet produktów, które kupujemy. Na skład nabywanych rzeczy zdecydowanie zwraca uwagę co czwarty internauta (24%). Co ciekawe, grupę tę wyróżniają przede wszystkim osoby starsze, po 55 roku życia.

Większość internautów czyta składy produktów

Większość polskich internautów zwraca uwagę na składy produktów, które kupują. Zgodnie z deklaracjami, robi to 6 na 10 badanych (58%). 1/4 badanych robi to bardzo zdecydowanie (24%). Składem nie przejmuje się natomiast zaledwie 15% badanych. Prawie 1/3 osób (28%) nie zajęła w tym temacie wyraźnego stanowiska.

Nie ma związku między zarobkami a czytaniem składu produktów

Wśród osób, dla których skład produktów jest istotny dominują kobiety (60% vs 40% mężczyzn) oraz osoby starsze, po 55 roku życia. Jest to również ważniejsze dla mieszkańców miast niż wsi oraz dla osób posiadających dzieci. Nie ma natomiast wyraźniej zależności pomiędzy dochodami, a zwracaniem uwagi na składy produktów. Wyróżniającą się grupą pod tym względem są internauci, którzy zarabiają 3-4 tysiące netto.

Przyglądając się stwierdzeniom psychograficznym, zaobserwowaliśmy tendencję do częstszego wybierania przez te osoby odpowiedzi skrajnych, mogących świadczyć o potrzebie autoprezentacji. Wśród najbardziej wyróżniających stwierdzeń znalazły się wiara we własną sprawczość („lubię brać sprawy w swoje ręce”) i chęć do testowania produktów („lubię testować nowe produkty”) przy jednoczesnym zaufaniu do tradycji („Ufam tradycji – stoi za nią mądrość wielu pokoleń”).

Dane przestawione w raporcie opierają się na badaniu CAWI przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych internautów polskich w marcu 2018 roku.

Jeśli zainteresował Cię ten temat zapraszamy do pobrania raportu.

Originally posted 2018-07-16 11:41:41.

Skomentuj

pielęgnacja stóp

Pielęgnacja stóp latem

wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe – kiedy się pojawia i jak sobie z nim radzić?