w

Psycholog, a psychiatra – jaka jest różnica?

Psycholog oraz psychiatra często są rozumiane błędnie i używanie są jako synonimy. Jednak te dwa zawody różni wiele aspektów w podejściu do zdrowia psychicznego.

Psycholog

Tytuł psychologa uzyskuje się po 5-letnich studiach, ukończonych zdobyciem magistra. Psychologia jako nauka bada mechanizmy rządzące psychiką oraz zachowaniami ludzkimi. W swojej pracy korzysta z koncepcji psychologicznych oraz narzędzi psychometrycznych. Osoba z takim wykształceniem może pracować z różnego rodzaju problemami psychicznymi, jednak nie jest to jej jedyna opcja na wykorzystanie zdobytego wykształcenia. Studia na kierunku psychologii dają możliwość pracy zarówno w biznesie, szkole, sporcie, więziennictwie, wojsku i wielu innych obszarach. Wszędzie tam gdzie są inni ludzie, wiedza z tej dziedziny nauki będzie przydatna. Zarówno psychiatra, jak i psycholog w trakcie studiów poznają psychikę ludzką, co kieruje naszymi zachowaniami, w jaki sposób radzimy sobie ze stresem czy jakie zaburzenia występują.

Osoba z wykształceniem z zakresu psychologii posiada odpowiednie kwalifikacje, aby posługiwać się testami psychologicznymi, pozwalają one również wystawiać oświadczenia i opinię w zakresie uzyskanych uprawnień oraz stawiać diagnozę psychologiczną. Nie może on tak jak psychiatra wystawiać recept na leki, więc w pomocy innym nie będzie mógł sam zadecydować o farmakoterapii. Magister psychologii podczas swojej pracy będzie skupiał się na naszych emocjach, samopoczuciu czy myślach. Będzie starał się poświęcić całą swoją uwagę naszym problemom oraz pomocy poprawienia naszego samopoczucia. W momencie, gdy stwierdzi on, że wskazana jest farmakoterapia, zaproponuje nam wizytę u psychiatry, który przepisze odpowiednie lekarstwa. Psycholog może świadczyć pomoc w różnych sferach życia np. w wychowywaniu dzieci i młodzieży, w biznesie czy resocjalizacji osobom mających problemy z adaptacją społeczną, chociażby więźniom.

Magister psychologii może ubiegać się o pracę na stanowiskach związanych z kontaktem z ludźmi, dlatego ludzi z takim wykształceniem możemy znaleźć zarówno w poradniach, gdzie udziela się pomocy psychologicznej, ale także w organizacjach biznesowych, szkołach, w sporcie. W ośrodkach pomocy specjalizujących się pomocą psychologiczną najczęściej spotykamy psychologów klinicznych, którzy najczęściej zdobywali doświadczenie na oddziałach psychiatrycznych. Posiada także wiedzę z psychopatologii człowieka oraz diagnozowania zaburzeń psychicznych.

psycholog a psychiatra

Psychiatra

Psychiatrę od psychologa odróżnia wykształcenie, które zdobył w trakcie studiów. W celu uzyskania tego tytułu, należy ukończyć medycynę o specjalizacji psychiatria. Ta dziedzina medycyny skupia się na badaniu, zapobieganiu oraz leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ona uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne i społeczne, które przyczyniają się do pojawiania się wszelkich nieprawidłowości. Psychiatria stanowi naukę, którą określa się jako pośrednią między psychologią oraz neurologią. Coraz częściej uważa się, że psychiatra nie powinien być skupiony jedynie na aspektach czysto biologicznych w leczeniu chorób natury psychicznej, ale także powinien zwrócić uwagę na nauki społeczne jak psychologia. Dzięki temu psychiatra będzie mógł połączyć odczucia samego pacjenta oraz objawy neurologiczne, co będzie skutkowało lepszą jakością pomocy. Także poprzez zdobytą wiedzę będzie mógł stwierdzić czy dane objawy lub zachowania są związane z zaburzeniami psychicznymi czy może mają podłoże biologiczne. Dzięki wykształceniu medycznemu mogą oni dawać porady w kierunku medycznym, przepisywać leki, zlecać testy oraz przeprowadzać badania medyczne. Coraz częściej zdarza się, że psychiatra podejmuje się ukończenia szkoły psychoterapeutycznej, co daje mu większe możliwości do pracy z pacjentem, poza stosowaniem farmakoterapii w leczeniu. Często w przeciwieństwie do lekarza o innej specjalizacji, psychiatra ma częstszy i bardziej regularny kontakt, nawet kilkuletni, ze swoimi pacjentami. Studenci o tej specjalizacji najczęściej zdobywają doświadczenie na oddziałach psychiatrycznych. Często także po ukończeniu studiów pracują w szpitalach psychiatrycznych. Psychiatria jak i psychologia dzieli się na różne rodzaje, takie jak:

  • psychiatria dorosłych

  • psychiatria dzieci i młodzieży

  • psychogeriatria (gerontopsychiatria) – zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku

  • psychiatria społeczna – wpływ otoczenia na zdrowie psychiczne

  • psychiatria kulturowa – wpływ czynników kulturowych na zdrowie psychiczne

  • psychiatria sądowa

  • psychiatria wojskowa

Zarówno psychiatra jak i psycholog mają na celu dbanie o nasze zdrowie psychiczne. Jednak oprócz tytułu różni ich wiedza, jak i doświadczenie oraz metoda pomocy. Psychiatrzy często korzystają z pomocy leków. Natomiast psycholodzy skupiają się na subiektywnych odczuciach pacjenta. Bardzo często zdarza się, że psycholodzy oraz psychiatrzy współpracują ze sobą, aby zapewnić najlepsza pomoc osobom, które jej potrzebują.

Autor artykułu:
Artykuł przygotowało Empatio – Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna Magdaleny Senderowskiej z Wrocławia – empatio.pl

Originally posted 2016-12-27 13:22:59.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pomysl na prezent dla dziecka

Pomysł na prezent dla 6 miesięcznego dziecka

mycie-samochodu

Myjnia ręczna czy automatyczna? Który sposób mycia samochodu jest najbardziej opłacalny?