psychologia

Random entry RSS

 • Opublikowano w:

  Mandala w arteterapii Wiesław Karolak

  Mandala w arteterapii Wiesław Karolak Książ­ka z za­ło­że­nia jest prze­zna­czo­na do re­ali­za­cji pro­gra­mów ar­te­te­ra­peu­tycz­nych, ćwi­czeń twór­cze­go roz­wo­ju tak do in­dy­wi­du­al­nej prak­ty­ki jak i pra­cy gru­po­wej. Mam na­dzie­ję, że z książ­ki tej, jak z prze­wod­ni­ka, ko­rzy­stać bę­dą mo­gli wszy­scy, któ­rzy chcą pra­co­wać nad swo­im JA i któ­rzy pro­wa­dząc gru­py po­szu­ku­ją me­to­dy pra­cy, da­ją­cej uczest­ni­kom moż­li­wość po­szu­ki­wa­nia […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol. 9 R. 2013 Dariusz Libionka, Prof. Barbara Engelking

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol. 9 R. 2013 Dariusz Libionka, Prof. Barbara Engelking Zasadniczą tematyką przewijającą się w zawartości tego numeru są źróda historyczne wykrzystywane w badaniach nad Zagładą. Problematyki tej dotyczą studia o snach (B. Engelking), archiwach histori mówionej (P. Filipkowski) oraz piśmiennnictwie religijnych Żydów (H. Drefus). Kolejne teksty dotyczą powojennych rozliczeń w […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Zdolne dziecko. Rozwój inteligencji Agnieszka Umińska

  Zdolne dziecko. Rozwój inteligencji Agnieszka Umińska Doskonały poradnik dla rodziców i nauczycieli najnowsze metody wspierania rozwoju i inteligencji dzieci, zasady wychowania zdolnego dziecka, atrakcyjne ćwiczenia łączące zabawę z nauką oraz wiele cennych wskazówek, np. co robić, gdy dziecko nie chce się uczyć, jak skutecznie i mądrze nagradzać, jak pomagać dziecku w nauce.

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Osobista efektywność Lennart Rosell, Björn Lundén

  Osobista efektywność Lennart Rosell, Björn Lundén Rady zawarte w poradniku OSOBISTA EFEKTYWNOŚĆ pomogą Ci skutecznie wyznaczać i osiągać cele, efektywnie zarządzać czasem, ustalać priorytety w życiu zawodowym i prywatnym oraz wyzwolić w sobie pokłady kreatywności i twórczej energii. Dowiesz się także, jak skutecznie delegować pracę oraz jak lepiej komunikować się z innymi. Poza tym poznasz […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Rozwiązywanie konfliktów Stefan Laurell, Fredric Bohm

  Rozwiązywanie konfliktów Stefan Laurell, Fredric Bohm ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW to poradnik przeznaczony przede wszystkim dla pracodawców i kadry kierowniczej. Zawarte w nim rady pomogą Ci poruszać się w sferze skomplikowanych relacji między pracownikami. Znajdziesz tu wskazówki w zakresie tego, jak radzić sobie z konfliktami w miejscu pracy. W książce wyjaśniamy, jakie są przyczyny i powiązania konfliktów […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim Anna Ostaszewska

  Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim Anna Ostaszewska Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim jest metodą psychoterapii rozwijaną w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Polsce, której celem jest jednoczesna troska o zdrowie psychiczne i duchowe człowieka. Opiera się ona o podejście psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne i korzysta zarówno z naukowych jak i duchowych tradycji. W naszym kraju wiara chrześcijańska […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline Arnoud Arntz, Hannie van Genderen

  Terapia schematów w zaburzeniu osobowości typu borderline Arnoud Arntz, Hannie van Genderen Zaburzenie osobowości typu borderline często uznaje się za nieuleczalne zaburzenie psychiczne. Jednakże najświeższe badania w przekonujący sposób wykazują, że pacjenci świetnie reagują na terapię schematów, która ma wysokie wskaźniki wyzdrowienia. Udowadniają to również w swojej codziennej pracy i na kartach niniejszej publikacji jej […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Wojna na słowa. Jak wygrać każdy spór Robert Mayer

  Wojna na słowa. Jak wygrać każdy spór Robert Mayer Robert Mayer przedstawia skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów, prowadzenia dyskusji i wygrywania sporów – umiejętność, którą w starożytności nazywano sztuką. Autor w jasny i czytelny sposób opisuje zasady argumentacji, zwracając szczególną uwagę na cele i sposób konstruowania argumentów. Książka zawiera także liczne opisy przykładowych sytuacji i praktyczne […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem Steven Hayes, Spencer Smith

  W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem Steven Hayes, Spencer Smith Polskie wydanie światowego bestsellera literatury psychologicznej! Jedna z najlepszych książek samopomocowych ostatnich lat nareszcie ukazuje się w Polsce. Co czyni ją tak wyjątkową? Stanowi ona doskonałe połączenie wyników najnowszych badań z niezwykle skutecznymi i praktycznymi poradami do wykorzystania od […]

  Czytaj więcej