w ,

Polaków portret finansowy

W ciągu ostatnich 25 lat znacznie zmienił się krajobraz Polski, a największe zmiany zaszły w samych polakach. Zmieniły się finansowe przyzwyczajenia, priorytety i cele. Polacy zaczęli inwestować, oszczędzać, planować wydatki i myśleć o zabezpieczeniu finansowym siebie i swojej rodziny.

Na przestrzeni ostatnich lat znacznie zwiększył się procent gospodarstw domowych, posiadających oszczędności. Okazuje się też, że sięgają one nawet równowartości 3 miesięcznych pensji. Aż 1/3 gospodarstw domowych deklaruje wspieranie budżetu kredytem lub pożyczką. Mimo tego, specjaliści zauważają znaczną poprawę w podejściu Polaków do oszczędzania i tym samym coraz mniejszą liczbę zaciąganych zadłużeń. Co za tym idzie, kondycja finansowa gospodarstw domowych polepsza się z roku na rok i ta tendencja będzie się utrzymywać.

Także nierówności dochodowe między Polakami są na podobnym poziomie. Ponadto, coraz większa liczba rodaków deklaruje, że dobrze radzi sobie finansowo, a bieżące wpływy wystarczają na wszystkie wydatki. Co dziesiątemu Polakowi udaje się dodatkowo coś zaoszczędzić.

Finansowe marzenia Polaków

40% Polaków marzy o posiadaniu oszczędności, które zapewnią im poczucie bezpieczeństwa. O jakich kwotach mowa? Aż 30,4% badanych deklaruje, że 500 000 zł finansowej poduszki pozwoliłoby im na życie bez zmartwień. 21,3% uważa, że 100 000 zł  oszczędności byłoby satysfakcjonującą kwotą. Podobna liczba, bo 22,8% osób, zadowoliłoby się oszczędnościami na poziomie 10 000 zł.

Kolejne marzenia Polaków związane z finansami przedstawiają się następująco:

 • 33% badanych marzy o zgromadzeniu majątku, który mógłby przekazać swoim dzieciom.
 • 24% chciałby móc zakupić dobra materialne bez konieczności wcześniejszego oszczędzania na nie.
 • 23% osób chciałoby móc kupić dom lub mieszkanie bez brania kredytu.
 • 18% chciałoby nie martwić się o spłatę swoich zobowiązań.
 • 17% badanych marzy o tym aby finanse nie były kluczowym elementem ich życia.
 • 3% Polaków chciałoby, żeby ktoś wyręczył ich w dobrym zarządzaniem finansami.

Plany finansowe Polaków na 2016 rok

Prognostycy zapowiadają, że 2016 rok może przynieść Polsce wzrost PKB na poziomie 3,4% a wskaźnik bezrobocia wynoszący mniej niż 10% utrzyma się na obecnym poziomie.

Niestety, te pozytywne prognozy nie przekonują Polaków do oszczędzania. Niemal 60% badanych nie planuje podjęcia żadnych czynności związanych z finansami. Tylko 16,8% Polaków chce umieścić swoje oszczędności na lokatach terminowych. 14,5% osób chce zacząć regularnie, samodzielnie odkładać pieniądze na emeryturę. 8,6 % badanych planuje zaciągnięcie kredytu gotówkowego w 2016 roku, a 5,5% – mieszkaniowego.

 • Mężczyźni częściej snują plany oszczędnościowe niż kobiety.
 • Kobiety chętniej odkładają na emeryturę.
 • Mężczyźni chętniej inwestują na rynkach kapitałowych.
 • Najmłodsze i najstarsze pokolenie Polaków nie posiada planów finansowych.
 • Osoby z wyższym wykształceniem są bardziej skłonne do oszczędzania.

Oszczędzamy na emeryturę

21,7% Polaków twierdzi, że samodzielnie odkłada pieniądze na emeryturę. Regularne oszczędzanie pieniędzy deklaruje18% kobiet deklaruje regularne odkładanie pieniędzy i jeden na czterech mężczyzn. Najwięcej spośród osób oszczędzających na emeryturę to ludzie w wieku 25-31 lat, dobrze zarabiający i posiadający wyższe wykształcenie.

Aż 43% Polaków nie oszczędza w ogóle. Z pozostałych osób, 29,2% odkłada pieniądze na koncie oszczędnościowym. Drugą najbardziej popularną formą oszczędzania są lokaty terminowe. Korzysta z nich 17,8% badanych. Aż 10,2% Polaków trzyma oszczędności w domu. Niewielki odsetek badanych inwestuje pieniądze w nieruchomości, III filar czy giełdę.

Po co nam oszczędności?

Aż 55% badanych Polaków odpowiedziało, że oszczędza na czarną godzinę. 17% deklaruje oszczędzanie na edukację swoich dzieci. 10% osób, które wzięły udział w badaniu, zadeklarowało oszczędzanie na zakup nowego mieszkania. Kolejne punkty na oszczędnościowej liście Polaków to nowy samochód (9%) oraz godna emerytura – 5,7 %.

 • Kobiety częściej odkładają pieniądze na niespodziewane wydatki.
 • Mężczyźni chętniej oszczędzają na nowe mieszkanie lub samochód.
 • Najstarsi respondenci częściej oszczędzają na czarną godzinę.
 • Najmłodsze pokolenie najczęściej oszczędza na nowy samochód.

Inwestycje

Polacy zapytani o najbardziej opłacalne inwestycje, najczęściej wskazywali nieruchomości. Aż 45% badanych uważa, że jest to najlepsza forma inwestowania. Kolejne pozycje są daleko, daleko w tyle. Zaledwie 7,2% Polaków uważa, że inwestowanie w złoto jest opłacalne. Dalej są akcje giełdowe – 6,9%, lokaty – 6,8%, dzieła sztuki – 5,5% oraz fundusze inwestycyjne – 3,9%.

Wydatki

40% badanych Polaków zadeklarowało, że nie planuje dużych wydatków w pierwszych miesiącach 2016 roku. Spośród tych, którzy jednak wydadzą więcej pieniędzy, 22% przeznaczy je na wakacje. 19% chce wyremontować mieszkanie, przeznaczając na to więcej pieniędzy. Wśród osób deklarujących większe wydatki znalazło się 9% ludzi, którzy za te pieniądze chcą zorganizować dużą uroczystość, taką jak wesele, chrzciny czy komunię. Pozostałe deklaracje to 7% – zakup samochodu, 6% – prywatna opieka medyczna oraz 2% – edukacja dzieci za granicą.

Na podstawie raportu „Portret finansowy polaków 2015. Plany na 2016 rok.” – Deutsche Bank


 1. Jak oszczędzić prowadząc własny biznes?
 2. Dlaczego nie wychodzi ci oszczędzanie? Oto 4 najczęstsze błędy
 3. 5 skutecznych sposobów na obniżenie raty kredytu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sennik Ź

Kupujesz polskie produkty? Zobacz, że warto