Psychologia

Random entry RSS

 • Podziel się, , Google Plus, Pinterest,


  Notice: Undefined index: print in /wp-content/themes/chirps/g1-template-parts/entry_tools.php on line 28

  Opublikowano w:

  Sennik Z

  Zabawa: przykry w ypadek. Zabawki dziecinne: kłopoty domowe. Ząb (zęby): prześladow anie; — w ypadające: śmierć starszej osoby w rodzinie; — w y ry w ać zęby: stra ty m ateryalne; — zęby znaleźć: przyjem na niespodzianka; — mieć jeden ząb w ystający nad drugie: rozterki w rodzinie; — krew z zębów : sym patyczny […]

  Read More

 • Podziel się, , Google Plus, Pinterest,


  Notice: Undefined index: print in /wp-content/themes/chirps/g1-template-parts/entry_tools.php on line 28

  Opublikowano w:

  Sennik W

  W abić: nie rób „ o k a “ do byle kogo. W achlarz: od łyczka do rzem yczka, — od flirciku do w iaroło m stw a, — p rz y d a ci się ochłodzenie. W achm istrz: g ru b ą sztukę ułowisz. W afle: zan ad to b ry k asz […]

  Read More

 • Podziel się, , Google Plus, Pinterest,


  Notice: Undefined index: print in /wp-content/themes/chirps/g1-template-parts/entry_tools.php on line 28

  Opublikowano w:

  Sennik U

  Ubezpieczać się: i przysięga nie pom oże, kto z d rad ę w sercu nosi, ten zdradzi. Ubijać klepisko: niebaw em już utrw ali się twój byt. Ubierać się: jak się m asz ,,u b rać “ , to przynajm niej „n a c zy sto 44, w esz bow iem siada z a ró […]

  Read More

 • Podziel się, , Google Plus, Pinterest,


  Notice: Undefined index: print in /wp-content/themes/chirps/g1-template-parts/entry_tools.php on line 28

  Opublikowano w:

  Sennik T

  Tabaczarka: niechlujstwo otoczenia będzie powodem gniewu. Tabakę zażyw ać: daną ci będzie bardzo pożyteczna rada; — tabakę rozsypyw ać: bezradność w kłopocie. Tabakierka: wejdziesz w dysputę o minionej przeszłości. Tabelę przeglądać lub układać: unormuj sw e życie. Tablica z afiszami: rozryw ki i now iny; — tablica szkolna: trudy i m ozoły. 150 Tabor (obóz): […]

  Read More

 • Podziel się, , Google Plus, Pinterest,


  Notice: Undefined index: print in /wp-content/themes/chirps/g1-template-parts/entry_tools.php on line 28

  Opublikowano w:

  Sennik Sz

  Szabas: nieprzyjemność przez żydów. Szabla w pochwie: bezczynny żyw ot; —- samo ostrze: zwyciężysz przeszkody: — szablą wywijać: ,,kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”, — zastosuj to w przenośni do siebie. Szachy: wesele i smutek splotą naprzemian twe życie. Szachraić: idź zawsze prawdą, ona cię wzbogaci. Szacować: w a rt Pac pałaca, a pałac […]

  Read More

 • Podziel się, , Google Plus, Pinterest,


  Notice: Undefined index: print in /wp-content/themes/chirps/g1-template-parts/entry_tools.php on line 28

  Opublikowano w:

  Sennik S

  Sacharyna: jeżeli rozwiążesz zagadkę: „dlaczego to, co ogłaszano przed wojną za truciznę, m a być obecnie wybawieniem od śmierci”, to zdobędziesz sławę i majątek. Sad: otrzymasz w sukcesyi kawał gruntu. Sąd: zmartwienie i wydatki. Sadło: dobrobyt u sąsiada, u ciebie niema przychówku. Sądny dzień: w ybory; będziesz uganiać za „głosam i”; — dla gospodyń era […]

  Read More

 • Podziel się, , Google Plus, Pinterest,


  Notice: Undefined index: print in /wp-content/themes/chirps/g1-template-parts/entry_tools.php on line 28

  Opublikowano w:

  Sennik R

  Rabina widzieć: pow odzenie w interesach, zw łaszcza gdy się je prow adzi z żydam i. Rąbać drw a: kto nie ryzykuje, ten nic niema, — korzystna spółka; — rąbać drzew o w lesie: sam podkopiesz sw e szczęście. Rabować, lub być obrabow anym : niespodziewani goście z podarkam i. Rabuś: N. N. ukradnie ci […]

  Read More