Religia i rozwój duchowy

Random entry RSS

 • Opublikowano w:

  Grzechy kościoła Tomasz Terlikowski

  Grzechy kościoła Tomasz Terlikowski Grzechy Kościoła to książka podejmująca trudne dla polskich katolików tematy, takie jak: ludyczna odmiana katolicyzmu, mieszanie się instytucji Kościoła do polityki, ruchy wewnątrz Kościoła, Radio Maryja, brak tolerancji dla innych wyznań, bogacenie się kleru, pustoszenie kościołów, współpraca z bezpieką i inne. Autor, Tomasz Terlikowski, doktor filozofii, wyrazisty katolicki felietonista, pokazuje zarówno […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Manicheizm. Religia światłości Andrzej Sarwa

  Manicheizm. Religia światłości Andrzej Sarwa Kolejna publikacja Andrzeja Sarwy, w sposób przystępny i interesujący prezentująca religię, która wykształciła się w III wieku n.e. na Bliskim i Środkowym Wschodzie, na obszarze imperium sasanidzkiego, a konkretnie na terenie Mezopotamii oraz Iranu. W najogólniejszym zarysie manicheizm można scharakteryzować jako starożytną perską naukę o odwiecznej walce między siłami Światłości […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  O śmierci, antychryście i o końcu świata Andrzej Sarwa

  O śmierci, antychryście i o końcu świata Andrzej Sarwa Kolejna świetnie napisana publikacja Andrzeja Sarwy poruszająca takie zagadnienia jak: śmierć, życie po śmierci, niebo, piekło, koniec świata, pojawienie się Antychrysta, znaki zbliżającego się końca, sąd ostateczny, powstanie nowego nieba i nowej Ziemi a także odnowienie Wszechświata. Wszystkie zagadnienia prezentowane są z punktu widzenia wiary katolickiej.

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Życie św. Ignacego Loyoli założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego Jan Badeni

  Życie św. Ignacego Loyoli założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego Jan Badeni Jeżeli kiedy, to w dzisiejszych czasach, gdy bój między wrogami a sługami Bożymi wszędzie się toczy z szczególną zapalczywością, należy nam wpatrywać się w przykłady pozostawione przez mężnych rycerzy, wodzów, którzy się dawniej w tych bojach Pańskich odznaczyli; należy uczyć się od nich taktyki wojennej, […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Żywoty świętych Pańskich Władysław Hozakowski

  Żywoty świętych Pańskich Władysław Hozakowski Żywoty świętych Pańskich. Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł na wszystkie dni całego roku ułożył: Ks. Władysław Hozakowski. Żywoty świętych to element hagiografii, na który składają się zarówno pisma zawierające anegdoty, elementy narracji, jak i wartościowe opracowania biografistyki. Żywotopisarstwo łączy […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Żywot św. Metodego

  Żywot św. Metodego Żywot św. Metodego znany też jako Legenda Panońska. Średniowieczny tekst źródłowy. Reprint. „Żywot świętego Metodego” to księga poświęcona działalności misyjnej dwóch braci, bizantyńskich duchownych, Greków z Salonik: Konstantyna (po wstąpieniu do klasztoru przybrał imię Cyryl) (ok. 827 ok. 869) i Metodego (820 885). Jest to ważny dokument do badania pradziejów Słowiańszczyzny, w […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata Andrzej Sarwa

  Znaki i przepowiednie nadchodzącego końca świata Andrzej Sarwa Oferowana przez nas książka jest niezwykle interesująca! Po raz pierwszy w jednej publikacji zostały zebrane znaki, proroctwa i przepowiednie końca świata różnych tradycji i narodów świata! Chrześcijańskie, muzułmańskie, zaratusztriańskie, pozabiblijne. Są tu także zupełnie dotychczas w Polsce nieznane dotyczące roli Rosji w czasach ostatecznych, a także intrygujące […]

  Czytaj więcej

 • Opublikowano w:

  Zasady obliczania kalendarza żydowskiego Józef Kornel Witkowski

  Zasady obliczania kalendarza żydowskiego Józef Kornel Witkowski Kalendarz żydowski lub hebrajski kalendarz lunarny (obecnie solarno-lunarny), używany przez plemiona semickie od czasów przedhistorycznych. Ostateczną postać nadał mu w roku 359 Sanhedryn pod przewodnictwem Hillela II. Długość roku zwykłego może wynosić 354, 355 lub 356 dni. Długość roku przestępnego może wynosić 383, 384 lub 385 dni. Są […]

  Czytaj więcej