Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Opublikowano w:

Ada 95 Z. Huzar, Z. Fryźlewicz, I. Dubielewicz, B. Hnatk

Ada 95

Z. Huzar, Z. Fryźlewicz, I. Dubielewicz, B. Hnatk

Ada 95 jest uniwersalnym językiem programowania przeznaczonym do tworzenia dużych systemów oprogramowania. Język jest międzynarodowym standardem, rekomendowanym przez ISO (International Organization for Standardization) oraz przez IEC (International Electrotechnical Commision). Ada 95, podobnie jak jej poprzednia wersja Ada 83, powstała pod auspicjami Departamentu Obrony USA. Obecnie jest głównym językiem programowania używanym do tworzenia oprogramowania dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego USA oraz NATO.
Książka jest przeznaczona dla informatyków, w szczególności dla programistów i projektantów oprogramowania systemów wbudowanych. Celem podręcznika jest przedstawienie głównych konstrukcji Ady 95 i ukazanie związanych z nimi koncepcji tworzenia oprogramowania.
Dalsza część rozdziału jest krótkim przeglądem konstrukcji języka. W szczególności, zwraca się uwagę na te elementy Ady 95, których nie zawierała Ada 83. Część ta, przy pierwszym czytaniu, może być pominięta; można do niej wrócić, jako do pewnego podsumowania, po przestudiowaniu podręcznika.
Układ podręcznika jest warstwowy. Pierwszą, podstawową warstwę wyznaczają rozdziały 2-10, które przedstawiają sekwencyjną część języka. Znajomość tej części języka wystarcza do tradycyjnego programowania strukturalnego.
Rozdział 11 wyznacza warstwę sekwencyjnego programowania obiektowego, a rozdział 12 – warstwę programowania współbieżnego. Rozdział 13, zawierający kilka przykładowych programów, jest pewnego rodzaju podsumowaniem wcześniejszych rozdziałów. Następne warstwy odnoszące się do programowania systemowego, systemów czasu rzeczywistego i programowania rozproszonego opisują odpowiednio rozdziały 14, 15 i 16.
Rozdział 17 jest poświęcony omówieniu standardowych i przeglądowi specjalistycznych bibliotek Ady 95.
Ostatni rozdział 18 nie dotyczy języka lecz środowiska programistycznego ObjectAda. Jest to jedno z pierwszych profesjonalnych środowisk implementujących jądro i aneksy A-D normy języka.

Jednostki leksykalne
Typy
Deklaracje i wyrażenia
Instrukcje
Podprogramy
Wyjątki
Typy wskaźnikowe
Pakiety
Struktura programów
Mechanizmy programowania obiektowego
Zadania i obiekty chronione
Przykładowe programy
Mechanizmy programowania systemowego
Mechanizmy programowania systemów czasu rzeczywistego
Mechanizmy programowania systemów rozproszonych
Biblioteki standardowe i specjalizowane
środowisko programistyczne ObjectAda
Słowniczek terminów
Składnia języka
Atrybuty
Pragmy
KSIĄŻKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *